Zorg

ZORG

De zorg voor alle leerlingen wordt gecoördineerd door de (interne) zorggroep.

Er is sprake van drie niveaus van leerlingenzorg.
1 Het eerste niveau is de school. In lijn met de opdracht, ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de leerling primair bij het schoolbestuur en zorgt de school voor de uitvoering.

2 Niveau twee ligt ook binnen de school. Als een school niet kan bieden wat noodzakelijk wordt geacht (handelingsverlegenheid bij leerkrachten of niet kunnen voorzien in de zeer specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen), komt het tweede niveau in beeld. Dat behoort ook nog tot het domein van de school en het bestuur: welke ondersteuning en expertise kan ik in de school inzetten, met behulp van derden? Het is de school die deskundigen inschakelt of voor specifieke organisatievormen kiest, om de (specifieke) aanpak t.b.v. het vervullen van onderwijsbehoeften te intensiveren of uit te breiden, met als doel de handelingsverlegenheid van de medewerkers of van de school op te heffen en zo waar mogelijk, te kunnen voorzien in de  zeer specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.

3 Niveau drie, leerling-zorg buiten de reguliere school. Als bovengenoemde inzet ook niet leidt tot het gewenste resultaat, kan worden ‘opgeschaald’ naar niveau 3: het tijdelijk of permanent onderbrengen van leerlingen in speciale onderwijs- zorg voorzieningen.  PassendWijs is er om deze leerlingen een passend onderwijs (zorg)aanbod te bieden.

 

Flowchart 2019-2020

Zorgplan

Stappenplan Zorgstappen in de tijd

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  SOP 2019 -2020 Parcivalschool juni 2019