Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkige stoornis bij het technische lezen en/of spellen. Het heeft niets te maken met de intelligentie van een kind. Ondanks extra oefenen blijven de problemen met lezen en/of spellen bestaan.
Kinderen of jongeren die problemen hebben met het lezen of spellen, kunnen het onderwijs minder goed volgen. Daar moet immers veel gelezen en geschreven worden. In veel gevallen lijdt hun zelfvertrouwen daaronder.
Dyslexie gaat helaas nooit helemaal over. Ook na behandeling blijven leerlingen met dyslexie trage lezers die extra veel inspanning moeten leveren om alles te lezen wat er in het onderwijs gelezen moet worden.

Signalen van dyslexie

Let bij uw kind op signalen van dyslexie en vraag u het volgende af:

  1. Kan mijn kleuter de namen van kleuren, de dagen van de week of cijfers onthouden?
  2. Hoe zit het met herkennen van letters?
  3. Kan mijn kind in klas 1 al korte woordjes lezen?
  4. Blijft mijn kind langer dan andere kinderen de woordjes spellen?
  5. Maakt mijn kind bij het lezen veel raadfouten?
  6. Heeft mijn kind een hekel aan hardop lezen?
  7. Zijn er tekenen van moedeloosheid of faalangst?
  8. Zoekt mijn kind uitvluchten om niet naar school te hoeven gaan?
  9. Heeft het vaak lichamelijke problemen?
  10. Zijn er gedragsproblemen?

 Voor alle duidelijkheid

Dyslexie is beslist geen luiheid, gebrek aan intelligentie of een modeziekte. Dyslexie is wel een ernstig probleem bij het lezen en spellen, dat een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind.

Aanvragen voor vergoeding van onderzoek en behandeling van dyslexie gaan via het wijkteam en de gemeente.