School

De Parcivalschool ligt in de wijk Malburgen-Oost in Arnhem- Zuid. De Parcivalschool heeft drie kleuterklassen (leerlingen van  vier tot zes jaar), vergelijkbaar met groep 1 en 2 van de basisschool en klas één tot en met zes (groep 3 t/m 8) van de basisschool.

De Parcivalschool is een vrijeschool en heeft 210 leerlingen. Ons schoolgebouw ligt in de rustige wijk Malburgen-Oost. De groene speeltuin ‘Het jeugdplein’  ligt achter onze school en grenst aan de Immerlooplas. Deze plas ligt in het Immerloopark. In dit park vieren we elk jaar het Michaëlsfeest.
Er zijn drie kleuterklassen en zes onderbouwklassen. De Buitenschoolse Opvang
‘De Santekraam’ is in ons gebouw gehuisvest net als de peuterspeelzaal ‘De Karbonkel’ . Dat is wel zo gemakkelijk.

Wat is een vrije school?

De vrijeschool behoort tot het Algemeen Bijzonder Onderwijs en staat in principe open voor alle kinderen, ongeacht godsdienstige, culturele, sociale of etnische afkomst.
De vrijeschoolpedagogie is gebaseerd op de antroposofie, die gegrondvest werd door Rudolf Steiner (1861-1925). De eerste vrijeschool werd in 1919 in Stuttgart opgericht voor de kinderen van de arbeiders van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek, als onderdeel van de door de antroposofie geïnspireerde maatschappelijke vernieuwingsbeweging. Rudolf Steiner heeft aan de leraren en ouders van de eerste vrijeschool een visie op onderwijs en veel praktische adviezen gegeven. Deze aanwijzingen vormen nog steeds een bron van inspiratie voor de leerkrachten en zijn tevens de basis voor het leerplan.
Vanuit het antroposofische mens- en wereldbeeld wordt ieder kind, ieder mens, gezien als een unieke individualiteit en persoonlijkheid ( in wording) en op grond hiervan achten wij iedereen volstrekt gelijkwaardig ( racisme en discriminatie zijn met dit uitgangspunt dus niet te verenigen). In het vrijeschoolonderwijs wordt getracht de ethisch-religieuze en humanistische waarden die in verschillende culturen ontwikkeld zijn voor de kinderen inhoud te geven.
De leerkrachten trachten het onderwijs in dienst te stellen van de persoonlijkheidsvorming met inbegrip van de sociale vorming en de cognitie. Dit houdt in dat het streven gericht is op de ontplooiing van een krachtig willen, een warm voelen,en helder denken én op het verkrijgen van kennis, inzichten en vaardigheden die in de huidige tijd nodig zijn. De Nederlandse grondwet garandeert vrijheid van richting en inrichting. Deze vrijheid achten wij een noodzakelijke voorwaarde voor een levend, kunstzinnig onderwijs. Het is deze vrijheid die in de naam vrijeschool tot uitdrukking wordt gebracht.
De laatste 25 jaar is de vrijeschoolbeweging sterk gegroeid. Er zijn nu zo’n 750 vrijescholen in 55 landen over de hele wereld. Alleen al in Nederland zijn er 95 scholen, met circa 19.000 leerlingen en 1.500 leerkrachten, waarvan 18 scholen voor voortgezet onderwijs.

Rudolf Steiner in Arnhem

In 1924 bezocht Rudolf Steiner Arnhem. Hij hield een twintigtal lezingen in Musis Sacrum en in het Oolgaardhuis aan de Klingelbeekseweg. Er kwamen affiches in de stad en artikelen in de landelijke dagbladen! Honderden mensen uit binnen- en buitenland woonden de lezingen bij. Hier sprak iemand filosofisch getinte woorden over de zingeving van het bestaan en koppelde die moeiteloos aan het praktisch werken in de samenleving, met name voor de medische zorg, het onderwijs en religieuze beleving.
De Arnhemse voordrachten uit 1924 blijven voor vele mensen over de gehele wereld, dus ook in Arnhem, een verruiming in denk- en blikrichting voor het eigen handelen en het kijken naar hedendaagse maatschappelijke verschijnselen.

Arnhem, waar de koeien grazen tot in de stad
Arnhem ligt aan de Rijn, vrijwel op het punt waar de aftakking, de splitsing van de IJssel begint. Er is een duidelijk noordelijk gedeelte. Op het zand van de Veluwe die op dit punt een sterke helling naar beneden naar de Rijn toe maakt, verrezen op de hellingen deftige villa’s en ontstonden de statige wijken.
In 1845 werd de spoorlijn Amsterdam- Rhijnland dwars door de stad aangelegd. De verlenging van deze lijn naar Zevenaar en Emmerich scheidde de stad in een westelijk en oostelijk deel. En midden in de stad Sonsbeek waar Lakenvelders grazen…

Aan de overkant van de Rijn ademt Arnhem een geheel andere sfeer. Dit gebied is relatief nieuw, met de moderne wijken Rijkerswoerd en Schuytgraaf die de grenzen aangeven van Arnhem-Zuid en het grote winkelcentrum Kronenburg. Zakelijker ook met kantoorgebouwen, de Poli- Zuid en het Gelredome, thuisbasis van voetbalclub Vitesse.
Direct aan de Rijn liggen de wijken Malburgen- West en Malburgen- Oost alwaar onze school gevestigd is. Deze twee vooroorlogse wijken worden momenteel gerevitaliseerd.

Hoe het begon

Vaak denkt men bij Arnhem als eerste aan de dramatische geschiedenis van de ‘slag om Arnhem’ uit 1944. In Oosterbeek werd zwaar gevochten. Het huis van de familie ter Horst lag midden in de frontlinie. Kate ter Horst verzorgde samen met haar man, midden in dit geweld, de gewonde Engelse soldaten. Zij wordt nog altijd de ‘Engel van Arnhem’ genoemd.
De oorlog had niet alleen grote schade aan de stad toegebracht. Het elan van de jaren twintig was geheel verdwenen. De antroposofie leed een marginaal bestaan, tot  Kate ter Horst actief werd in de antroposofische vereniging. Zij organiseerde in samenwerking met Willem Zeylmans van Emmichhoven, voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland, lezingen. Op deze wijze bleef de antroposofische impuls in Arnhem levend. Vanuit deze impuls ontstond jaren later de Parcivalschool.

Na een  serie lezingen die bepaalde aspecten van de Vrije Schoolpedagogiek tot onderwerp hadden, en die plaatsvonden in de Coehoorn, besloot een groepje mensen op 13 april 1977 door middel van handopsteken een poging te ondernemen zo’n Vrije School in Arnhem op te richten. En na ongeveer twee jaar hard werken was het dan zo ver en werd de Vrije School in Arnhem een feit.
Eerst in een huiskamer aan de Brugstraat en op 4 maart 1979 werden de deuren van het voormalige Blindeninstituut aan de Utrechtseweg geopend voor de eerste acht kleuters van de  vrijeschool ‘PARCIVALSCHOOL’. Ruim twee jaar heeft de kleuterschool daar haar onderdak gehad.
Op 19 augustus 1980 werd met de start van de eerste klas- tien eersteklassers- in een houten noodgebouwtje aan de Groningensingel de beginfase afgerond.
Toen de eerste klas tweede werd, verhuisden we van de Groningensingel naar de Gorichemstraat en vandaar naar het Breezandpad en toen naar de Woudrichemstraat. Inmiddels had de school drie kleuterklassen en zeven onderbouwklassen en groeiden we uit ons jasje.
De gemeente wees ons twee schoolgebouwen toe; een kleuterschool en een lagere school in Malburgen-Oost.

Tijdens een eerste kennismaking met het lege gebouw ontdekten we aan de gevel achter hoge begroeiing het reliëf van de Bremerstadsmuzikanten.  Een afbeelding aan de gevel voorstellende de vier wezensdelen van de mens in de gedaante van ezel, hond, kat en haan zal je buiten de antroposofie zelden aantreffen. Het reliëf werd aangebracht toen de school in 1950 werd gebouwd en is ontworpen door de keramist Manche. Wij hebben het in ere hersteld en opgenomen in ons logo.

Na een grondige renovatie met heel veel breek, sloop en bouw werkzaamheden ontstond er één nieuw gebouw: de Parcivalschool, met een prachtige nieuwgebouwde zaal en gang die de verbinding vormen tussen twee ‘oude’ gebouwen. En na de grondsteenlegging in de zaal op 6 mei 1990 door mevrouw Kate ter Horst, verhuisden we voor het laatst.
In een feestelijke optocht ging de hele school per fiets naar onze nieuwe, huidige locatie aan de zwanebloemlaan 4.

Naast de voordeur bij de hoofdingang hangt een gevelsteen, vervaardigd door de keramiste Christa Christman, oud-ouder van de school én schoondochter van de keramist Manche. Het is een vorm die bestaat uit alle plekken in Arnhem waar de school gehuisvest is geweest, door lijnen verbonden.
Indien u na het lezen van de website interesse heeft om uw kind(-eren) aan te melden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de school via administratie@parcivalschool.nl