Nieuwsbrief nummer 9 maandag 14 januari 2019

AGENDA

Maandag 14 januari Spreekuur Janny Herrebout 08.30 -10.00 uur Wijkteams Arnhem
Maandag 14 januari Start periode Kunstzinnig werken voor groep 3/4 o.l.v. Saskia Koopman
Maandag 14 januari Gezamenlijke ouderavond voor alle klassen en alle medewerkers Locatie: zuid. Vanaf 19.45uur koffie en thee, aanvang 20.00 uur Onderwerp: 100 jaar Vrijeschool
Dinsdag 15 januari Leren Leren vervalt.
Woensdag 16 januari Leren leren vervalt
Woensdag 16 januari is Jesse de Jong ( klas 5) afwezig. Kim Broere geeft les aan klas 5.
Woensdag 16 januari Christian van den Berg ( kleuterklas A) afwezig. Op dit moment is er nog geen invalleerkracht beschikbaar.
Woensdag 16 januari Informatieochtend in noord Aanvang 09.00 uur. Einde 10.00 uur
Vrijdag 18 januari is Kendra Loos (klas 6) afwezig. Conny Koers geeft les aan klas 6
Vrijdag 18 januari Informatieochtend in Zuid. Aanvang 09.00 uur, einde 10.00 uur.
Vrijdag 18 januari Voorstelling 'Waar is Lieke' in de zaal voor de kleuters in zuid.
Maandag 21 januari Multidisciplinair Team vanaf 15.00 uur
Woensdag 23 januari Bijeenkomst Kunstbedrijf Arnhem voor alle medewerkers in het Rozet Tijd: 14.00 uur-16.00 uur Vervolg project.
Donderdag 24 januari Directie afwezig vanwege Directieoverleg in Deventer
Vrijdag 25 januari Themagericht zwemmen klas 5 en klas 6 Zwemtijd: 11.15-12.00 uur
Vrijdag 25 januari Podiumpresentaties groep 3/4 en klas 1 t/m 4. De catering wordt gewoon door ouders en leerlingen van klas 6 gerealiseerd. Aanvang: 11.30
Maandag 28 januari Nieuwsbrief nummer 10 online
Woensdag 30 januari Klassenouderoverleg in zuid
Vrijdag 1 februari Voorstelling 'waar is Lieke?' in noord voor kleuterklassen D en E en groep 3/4 aanvang 10.30 uur
Vrijdag 1 februari Themagericht zwemmen klas 5 en klas 6

VAN DE DIRECTIE

Ik ben een gelukkig mens, denk ik, op weg naar de eerste Yogales van het jaar. Fijne studiedagen met het team achter de rug waarin we -gezamenlijk boetserend, wikkend en wegend- onze visie en missie hebben bepaald.
Met ons warm kloppend onderwijshart zetten we ons samen in voor goed Vrijeschoolonderwijs. Dag in, dag uit. Ik ben blij met zo’n geweldig team.We hebben er weer zin in.

Maar hoe is dat mogelijk?! Want dit staat in schril contrast met de realiteit. Doorwerken bij ziekte. Onderwijs heeft het hoogste burn-out risico! Veel (onbetaald) extra werk in de weekenden en vakanties verrichten om het werk af te krijgen. Bij afwezigheid van leerkrachten de taken van die persoon erbij moeten doen om te voorkomen dat er zaken blijven liggen. Door personeelstekorten wordt het totale onderwijs ontregeld en stijgt de werkdruk. Voortdurend invallers zoeken en deze inwerken. Invallers zoeken, terwijl er gewoon geen invallers meer zijn! Een school zijn en geen onderwijs kunnen geven. Onderwijs willen geven en het niet kunnen, omdat er geen collega’s te vinden zijn. Wat een ellende voor het onderwijs. Wat een drama voor de ouders. Wat een schande voor onze kinderen. Waar gaat dit naar toe? We moeten ons schamen. Immers, een goede toekomst begint met goed onderwijs.

Het onderwijs is overspannen, door hoge verwachtingen, zeg maar gerust eisen, van politici, inspectie en ouders. Vanuit de media worden we keer op keer zeer negatief weggezet en met wantrouwen bekeken: Onderwijs als afvoerputje van de samenleving. Gevolg van dit alles: de aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is afgenomen. Er is geen dreigend lerarentekort; het lerarentekort is nu. Erger: je wordt voor gek versleten als je zegt leerkracht te zijn.

Het moet echt anders. Die kans is er na de provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Als onderwijs moeten we daarom vooraf duidelijk maken dat onderwijs weer bovenaan de politieke prioriteitenlijst komt. De Algemene Onderwijsbond en FNV Onderwijs roepen hun leden in alle sectoren op om in de week van 11 maart actie te voeren voor meer investeringen in het onderwijs en meer salaris. In december heeft het hoofdbestuur van de AOb daarom de stakingskas geopend voor onderwijsbrede acties. In januari en februari komen er debatten en prikacties in afzonderlijke sectoren. Vanaf 11 maart komt er een ‘onderwijs’ actieweek, die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart.
Vandaag kreeg ik van een betrokken ouder een mooie bos bloemen.  Hij wilde een positieve daad stellen. Ik ben een blij mens.

Betty Tjerkstra

Geen onderwijs
Morgen geeft de leerkracht van klas 3, Sara Erdtsieck, les aan klas 2. Dit betekent dat er voor klas 3 morgen geen school is.
Reden: vandaag waren de eerste en de tweede klas thuis, omdat er geen invalleerkrachten beschikbaar waren om les te geven.
Morgen is er voor klas 2 wederom geen leerkracht beschikbaar. In het najaar is besloten dat wanneer deze situatie zich voordoet, de “lusten en lasten” zo veel mogelijk gelijk worden verdeeld over de klassen. Hierbij houden we rekening met de clusters: klas 1, 2, 3 en groep 3-4, de kleuterklassen, en klas 4, 5 en 6. Het is afschuwelijk voor een school om een klas thuis te moeten laten. We rekenen op uw begrip in deze.

Workshop middeleeuwse muziek

Manfred Vennik geeft samen met muziekgroep Krebbel op 31 januari  aan groep 3/4 en op 14 en 28 februari aan klas 1 t/m 6 een muzikale workshop. Ze demonstreren verschillende instrumenten en brengen middeleeuwse muziek ten gehore.


Verkeersveiligheid
Mijn zusje was 9 jaar oud. Een kind zoals ieder kind. Vriendinnen, spelen en zingen in het kerkkoor met haar beste vriendinnetje. Ze leken qua uiterlijk op elkaar en de hoge stemmetjes waren samen als engeltjes. Daar kwam abrupt een einde aan toen dit vriendinnetje verongelukte op 9 jarige leeftijd. Gewoon op de fiets. Daar waar ze altijd fietste. Daar waar ze de weg, de mensen, de situatie kende als haar broekzak. Waarschijnlijk bezig met honderd en één dingen en haar tas vergeten. Niet te laat willen komen, dus snel even omdraaien en haar tas halen. Ze kende de weg en het ging altijd goed. Alleen vandaag niet. Te snel omgedraaid en niet gekeken. Niemands fout, maar wel dood.

Je wilt niet weten wat dit in ons gezin te weeg bracht. Verdriet, onnoemelijk veel verdriet. Ongeloof. Angst, lamleggend angst.
Het zijn kinderen, die allemaal weten dat ze moeten uitkijken op straat. Het zijn kinderen die het vergeten als er iets anders is. Als ze te laat zijn en de bel al horen. Even snel willen draaien om hun tas nog te halen. Een klasgenootje zien die ze nog iets moeten vertellen. Ze zijn al zo groot, maar ook zo klein. Zij zien gevaren vaak niet en dat is maar goed ook.

Misschien heb ik het je al eens gevraagd, misschien heb ik je al eens boos aangekeken, misschien heb ik al wel eens een gebaar naar je gemaakt. Het komt misschien bemoeizuchtig over, maar mijn hart breekt iedere keer als ik jou de auto voor school zie parkeren of even met de alarmlichten aan zie zetten zodat jouw kind kan uitstappen. Er is op onze school, volgens mij, geen leraar die boos wordt als je te laat bent. Neem even de tijd om op een fatsoenlijke plek te parkeren, zodat de situatie veilig blijft voor de lopende en fietsende kinderen. Ga desnoods eerder van huis of draag zelf de consequentie van te laat zijn.

Lukt het je niet om het te doen voor de kinderen die je anders in gevaar brengt, doe het dan voor jezelf. Je kunt jezelf nooit meer in de spiegel aankijken als je de veroorzaker van een ongeluk met een kind bent. Ik gun je, dat je dat nooit hoeft mee te maken.

Met vriendelijk groet,
Een bezorgde ouder, die graag veiligheid wil rondom de school (De naam is bekend bij de directie).

Kleuterklas A
Met ingang van dinsdag 12 januari geeft Naomi Bollen vier dagen in de week vanaf 08.30 uur tot ongeveer 09.00 uur les aan de kleuters van kleuterklas A.  Naomi Bollen is een ervaren klassenleerkracht en al zes jaar werkzaam op op onze school.
Meester Christiaan is tot 09.00 uur in de klas op de achtergrond aanwezig.

Kleuterklassen willen op tijd beginnen
We vragen u vriendelijk uw kind(eren) alstublieft op tijd naar school te brengen. De schooldeur voor de kleuters gaat om 08.20 uur open. De deur van de klas gaat om 08.30 uur dicht. De lessen beginnen om 08.30 uur.

ICT – Athenascholen

Het afgelopen halfjaar is er gewerkt aan een doelstelling op ICT-gebied die de Athenascholen zich gezamenlijk hadden gesteld: het borgen van de continuïteit en goede werking van school(computer)netwerken. De tendens dat we steeds meer zaken digitaal regelen vraagt dat dit op een efficiënte, bedrijfszekere en veilige manier kan worden gedaan.

Ook raakt de inhoud van ons onderwijs meer vervlochten met de digitale opmars.
Leshulpmiddelen, ondersteuningsprogramma’s, digitale vaardigheid en mediawijsheid zijn -ook binnen Vrijescholen- steeds actueler thema’s.
Of wij dat een eigen (vrijeschoolse?) vorm krijgt staat daar los van.

Zonder een keurslijf te creëren was het een uitdaging om ervoor te zorgen dat al deze vormen van digitaal werken eenvoudig en goed te organiseren zijn binnen elke Athena-school.
Juist als je selectief ICT gebruikt, is het belangrijk dat het werkt als je het wilt gebruiken.
Onderzoeken en ontwikkelen op dit gebied is daar al helemaal van afhankelijk.

Daarom zullen in de loop van 2019 enkele grotere, gespecialiseerde partijen al onze computernetwerken beheren. Dat betekent niet méér ICT, maar beter te onderhouden en eenvoudiger in te zetten.
Daarmee willen we bereiken dat onze kostbare tijd niet gaat zitten in het uitpluizen hoe we iets werkend moeten krijgen en houden, maar in effectief en stressloos gebruik bij administratieve- en onderwijstoepassingen.

We zijn al vergevorderd, maar hier en daar moet nog geschaafd worden aan maatwerkoplossingen.
Als alles een definitieve vorm heeft, zullen we de gekozen oplossingen belichten.

Leonard Versnel,
Beleidsmedewerker ICT, Vrijescholen Athena

CARNAVAL
Het Carnavalsfeest is op vrijdag 1 maart.
Regie: Ingrid Mengers, Betty Tjerkstra, Eva van Kleef en Inge Bult.
Thema carnavalsfeest: De Toverschool!
In klas 1 t/m 6 en groep 3/4 vormt dit de basis voor de invulling van de dag.
In alle kleuterklassen is het thema: de bijen, leidraad voor de inrichting van de klassen en de activiteiten van de dag.

De AVG, wat moet onze school ermee?

Privacy is door de digitale opmars een steeds belangrijker aandachtspunt geworden omdat gegevens zo eenvoudig kunnen worden bewaard en gedeeld:
Bedrijven verzamelen gegevens van je waar ze maar kunnen, omdat die gegevens meer waard zijn dan goud.
Digitale rapporten van alle soorten worden opgeslagen, gemaild, besproken, uitgewisseld en geprint.
De Europese wetgeving wilde met één wet voor al die gegevens de veiligheid regelen, de privacy waarborgen en duidelijkheid scheppen voor ons als burger wat er mee wordt gedaan.

Die wet is er gekomen in mei van dit jaar en heet “AVG” (Algemene Verordening Gegevensbescherming”.
Een veelomvattende wet, die veel vraagt van elke organisatie.
Ook scholen hebben hier mee te maken.

Natuurlijk gebruiken wij de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers alleen om ons onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wij verhandelen geen gegevens voor inkomsten!
Maar dat wij zorgvuldig met die gegevens omgaan is niet genoeg: we moeten ook aantonen welke gegevens we hebben, waarom we die hebben, hoe we ze beveiligen, wanneer we ze weggooien en hoe je dat controleert.

Dat is veel en kostbaar werk waar Athena bovenschools (in samenwerking met enkele andere bestuursorganisaties) intensief mee bezig is. Athena laat zich daarin bijstaan door een organisatiedeskundige.
Een belangrijk aspect is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming die belast is met de controle op hoe wij werken aan het AVG-proof maken van onze activiteiten en procedures.

Zorg dragen voor de veiligheid van de gegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers hebben we nooit licht opgevat, deze wet vraagt ons dat ook formeel vast te leggen en te controleren.
Leerling dossiers worden altijd al met grote zorg omgeven.
Maar ook een lijstje van namen met telefoonnummers is al aan regels uit deze wet gebonden.
In onze schoolcultuur, waarin samen ergens voor staan een hoog goed is, is dat soms wel even zoeken en wennen. Maar ook in die kleine zaken willen we zeker weten dat we ieders privacy op de juiste wijze respecteren.  Daar moeten we samen met onze ouders de goede vormen voor vinden.

Leonard Versnel,
Beleidsmedewerker ICT, Vrijescholen Athena

Spreekuur Janny Herrebout Wijkteams Arnhem

Stagiaire
Lola Wesselman komt stage lopen in kleuterklas D en kleuterklas E . Zij loopt stage van maandag 7 januari tot en met vrijdag 18  januari. Zij is eerstejaars en volgt de studie aan de Hogeschool Helicon in Leiden

PRIKBORD

Nieuwsbrief voorjaar 2019.

info@magdavlasblom.nl

Na twee weken vakantie gaan mijn cursussen weer beginnen. Ik heb er even afstand van kunnen nemen en mogen lummelen, wat lezen, wandelen, wat voor mijzelf tekenen en schrijven. Dat helpt mij om weer nieuw en fris naar de dingen te kijken die ik doe. Wat kunnen mijmeren en terugkijken naar hoe het afgelopen jaar is geweest en plannen maken voor hoe ik verder ga.

En dat bovenstaande is nu juist wat ik ook met mijn cursussen wil bereiken. Terugkijken op je leven, even afstand nemen en plannen maken hoe je verder gaat.

2018 was voor mij de start met een derde loot aan de stam

Biografie:

  • het samen praten over je levensloop.
  • het schrijven over je levensloop.
  • nieuw; het tekenen en schilderen van je levensloop.

 

Voor sommigen is schrijven de meest geëigende weg om tot beleving en inzicht te komen. Bij anderen lukt dit beter met beelden. Beelden zeggen soms meer dan woorden. Beelden roepen vaak ook betere woorden op, met meer zeggingskracht. Ook beelden kunnen je net als praten of schrijven terugbrengen bij een intense ervaring. Vooral de combinatie van schrijven en beeldend bezig zijn is een goede.

 

Tuinhuis november 2018.

Hieronder het programma van de cursussen in 2019

Het tekenen en schilderen van je levensloop

Start vrijdag 25 januari 2019 10.00 – 13.00 uur. Tien bijeenkomsten. Kosten € 208,- Plaats het Tuinhuis.

Het tekenen en schilderen bij rouw en verlies
Bij verlies van bijv. een persoon, je werk, je gezondheid.
Start op vrijdagmiddag 25 januari 2019. Zes bijeenkomsten. 14.30 – 17.00 uur. Kosten € 128,- Plaats: Het Tuinhuis. Het is ook mogelijk om tekenen en schilderen bij rouw en verlies individueel te doen.
Workshop als kennismaking autobiografisch schrijven

Bij de d3rde verdieping in Rozet. Kamer 3.9. Zaterdag 19 januari van 10.00 – 12.30 uur. Kosten € 20,-

Cursus Autobiografisch schrijven

Cursus in het Tuinhuis. Maandagmiddag van 14.30 – 17.00 uur. Zes bijeenkomsten. Kosten € 120,- Start 21 januari 2019.

Bij genoeg belangstelling ga ik ook op een dinsdagmiddag starten.

Cursus tekenen en schilderen geïnspireerd door Hundertwasser

Plaats: Het Tuinhuis. Zes bijeenkomsten. Data nog niet bekend. Wil je meedoen neem dan vast contact op. Je hoort dan snel wanneer en op welke dag het gaat starten. Kosten € 128,-

Schrijfweekend op Schiermonnikoog.

Plaats; huisje op Schiermonnikoog. Data nog niet bekend. Mei. Wil je mee neem dan vast contact op. Je hoort dan zo snel mogelijk welk weekend dit gaat worden. Kosten € 315,- op basis van een twee persoonskamer. Meerprijs € 45,- voor een eenpersoonskamer.

 

Wat betreft al mijn teken en-schildercursussen het volgende:

Juist mensen die niet bedreven zijn in tekenen en schilderen zou ik willen uitnodigen om mee te doen. Het gaat niet om ‘mooi’ of ‘goed’.

Juist je onbevangenheid kan je helpen iets krachtigs uit te beelden.

Uiteraard zijn mensen die hun beeldend vermogen al ontwikkeld hebben of een natuurtalent zijn ook van harte welkom. Ook zij komen bij deze cursussen volop aan hun trekken.

 

Hartelijke groet. Magda Vlasblom

 

KinderPOPkoor
In het nieuwe jaar wil het KinderPOPkoor weer heel erg graag verder met zingen!!!

Ben jij tussen de 8 en 11 jaar en heb je heel erg zin om te zingen, maar liever niet in je eentje?
Kom dan na de kerstvakantie meezingen bij het KinderPOPkoor van Zangschool Arnhem | De Muziekmakerij!
Dit koor is bedoeld voor jongens en meisjes die de hele dag zingen en met muziek bezig zijn en dat graag met anderen willen delen!

We zingen weer popliedjes in alle geuren en kleuren die je waarschijnlijk wel kent, van vroeger en van nu, grote hits en minder bekende songs in het Engels en Nederlands, langzaam en snel, met en zonder rap, alles kan gebeuren…
Aan het eind van de lessen geven we een concert voor al je vrienden en familie!
Dus verzamel je vriendjes/vriendinnetjes/klasgenootjes die goed kunnen zingen, kom allemaal langs en zing lekker samen!
Start 2019: dinsdag 8 januari, 16.00 – 17.00 uur. Via deze link kun je alle repetitiedata vinden, inclusief de concertdatum!

https://www.zangschoolarnhem.nl/rooster-voor-individuele-lessen/rooster-vera/

Aantal lessen: 20 + concert
Kosten: €150,- (€7,50,- per les)
Locatie: Rozet, lokaal 4.21
Docent: Vera Westera
Aanmelden via onderstaand formulier of via verawestera@gmail.com