Nieuwsbrief nummer 8 maandag 10 december 2018

AGENDA

Dinsdag 11 december Colette Dick afwezig. Kim Broere vervangt in klas 4.
Vrijdag 14 december Judith Fleuren is afwezig. Tjitske Molendijk geeft les aan kleuterklas E
Vrijdag 14 december Directie afwezig
Maandag 17 december Conny Koers werkt vanaf 13.00 uur in klas 2 en 3
Woensdag 19 december Kleuterklassen spelen het kerstspelletje voor de ouders in eigen klas. Over exacte tijden wordt u nog geïnformeerd.
In Noord spelen de kleuters van kleuterklas D aan het begin van de dag het spelletje. In kleuterklas E spelen ze het spelletje aan het einde van de dag. Het spelletjes duurt ongeveer 20 minuten.
Donderdag 20 december Opvoering Kerstspel klas 1 in de zaal en groep 3-4 in eigen klas, voor ouders en schoolgaande broertjes en zusjes .
In klas 1 en groep 3/4 spelen ze het spel rond 08.45 uur
Donderdag 20 december Oberufer Kerstspel Eerste opvoering om 17.00 uur. Tweede opvoering om 19.00 uur na afloop van de tweede opvoering is er na afloop buiten iets lekkers te drinken en te eten.
Vrijdag 21 december klas 4, 5 en 6 zingen gezamenlijk kerstliederen in de zaal voor klas 1 t/m 6 en ouders van alle klassen Tijd: 08.30 uur
Vrijdag 21 december Kerstontbijt alle kinderen, na de muzikale uitvoering. School is uit om 11.00 uur!
Maandag 7 januari Team studiedag alle klassen vrij
Dinsdag 8 januari Team studiedag alle klassen vrij
Vrijdag 11 januari Driekoningenviering kleuterklassen.
Maandag 14 januari Gezamenlijke ouderavond alle klassen op zuid
Woensdag 16 januari Informatieochtend locatie noord
Vrijdag 18 januari Informatieochtend locatie zuid
Vrijdag 18 januari Voorstelling "Waar is Lieke?" voor de kleuters in zuid
Vrijdag 25 januari Podiumpresentaties klas 1 t/m 4 en groep 3/4
Vrijdag 25 januari Themagericht zwemmen klas 5 en klas 6 onder schooltijd van 11.15- 12.00 uur.
woensdag 30 januari Klassenouderoverleg in zuid
Vrijdag 1 februari Voorstelling "Waar is Lieke?" voor de kleuters en groep 3-4 in noord

VAN DE DIRECTIE

Het is nog donker als ik de tweede Adventskaars aansteek. Het regent buiten, het sombert van binnen. Ik mis mijn moeder. Vorig jaar om deze tijd…
Ik mis mijn moeder. Ik staar naar de twee gele vlammetjes.
In de natuur is de winter een tijd van rust, herstel. Daar was de afgelopen week niet veel sprake van. Mijn hoofd is vol.
Ik wou dat ik mijn moeder kon bellen, gewoon even kletsen. “Hup, niet zeuren!”, zou ze dan zeggen, en “Hup, doe er wat aan! “.
‘Precies. Kom in actie, meid.’ Ik pak mijn jas en stap in de stromende regen. Al lopend bedenk ik, dat ik tijd en ruimte voor mezelf nodig heb. En dat ik het in de komende week anders ga aanpakken. Ik ga mijn agenda vullen met tijd voor het moment. Dagelijks ga ik ruimte maken voor mezelf.
‘s Avonds doe ik de lampen uit, de kaarsen aan. Ik zit stil in het donker. Enkele waarde-volle momenten komen in mij omhoog.  Ik stem af op wat ik ook alweer wou en ga met die gedachten de nacht in. Rond zes uur ‘s ochtends kijk ik naar buiten. Venus staat te glanzen en Orion is goed te zien. De lucht is opgeklaard. Het is weer helder voor mij.
Betty Tjerkstra

Doorgeven van berichten
Beste mensen, regelmatig bereiken ons telefonische berichten van ouders via de telefoon of per mail/ app om mededelingen bij hun kinderen te doen over brengen en halen.  We willen u vriendelijk vragen dit niet meer te doen. Graag vooraf regelen wie wanneer en door wie komt halen. Wij zijn gedurende de dag hard aan het werk en niet in de gelegenheid om hieraan dit te doen. Alleen als het echt niet anders kan, bij noodgevallen.
Wij maken u erop attent dat we altijd op kinderen letten die nog niet zijn opgehaald. We bellen ouders waar nodig.

Nieuwe Jeugdarts van vggm
Rosalie van de Beek is de nieuwe jeugdarts. Zij volgt Bouke Jorritsma op.

Personele bezetting
Yvette Holtrust heeft haar functie als interim-intern begeleider afgerond.
Zij wordt met ingang van 1 februari opgevolgd door Suzanne van Hoek. In de tussenliggende tijd is Janneke Beuving onze intern begeleider. Zij werkt op maandag en donderdag.
Imke de Koning rondt voor de kerstvakantie haar werkzaamheden af als intern begeleider voor leerkrachten.
Hartelijk dank voor jullie inzet en Suzanne, succes met de start van de werkzaamheden bij ons op school.

Adventsmuziek in de hal
Hartelijk dank, ouders, voor het verzorgen van de ‘muzikale adventsochtenden’.
  

De jaartafel
De rijk gevulde jaartafel van de herfst heeft plaats gemaakt voor een schone en bijna
lege jaartafel gehuld in de kleur blauw. Deze leegte laat ons een nieuw begin, maar ook
ruimte zien en nodigt ons uit tot opbouwen.
Het samen langzaam en met zorg opbouwen en zichtbaar maken van de schepping van
de natuurrijken en de mens op de jaartafel kan ons helpen bewust, maar ook stil te
worden in de tijd die wij Adventstijd noemen.
Hoe zou je dat kunnen doen?
Eerste Advent, stenen en mineralen,
Tweede Advent, Plantenwereld, een bloeiend plantje.
Derde Advent, Dierenwereld.
Vierde Advent, de mens, de herders.
Op kerstavond, Jozef en Maria met het Kerstkind.
Op 6 januari, de koningen die al eerder ergens in huis op weg gingen.

Zie ook onze website voor meer informatie over Kerstmis

Advent als voorbereiding op Kerstmis
Probeer om in deze tijd van drukte, opdrachten en verwachting elke dag even stil te staan, even stil te zijn, stil zijn in jezelf en met elkaar.
Stil zijn om de stilte te horen, leegte tot ruimte te maken en zo plaats te hebben om het licht te kunnen ontvangen.
En het licht te verinnerlijken zodat we het kunnen uitstralen.

Het Oberufer Kerstspel.
Het Kerstspel zelf is een overlevering van spelen die al in de late middeleeuwen in Europa werden opgevoerd. Het gaat om een drieluik van paradijsspel, geboortespel (ons kerstspel) en het driekoningenspel.
Deze oude, oorspronkelijk middeleeuwse spelen, zijn in de tweede helft van de 19e eeuw “ontdekt” door een professor in de literatuur, Karl Julius Schröer. In het OostenrijksSlowaaks grensgebied lag het dorpje Oberufer, waar de boeren elk jaar de spelen opvoerden. Ze zijn terug te voeren op christelijke broederschappen die overal in Europa bestonden. Iedereen kende de teksten uit het hoofd. Het was Schröer zelf, die de teksten
ging verzamelen en ze opschreef voor de volgende generaties. Hij liet ze aan een leerling van hem zien, Rudolf Steiner. Deze zag het belang van dit
cultuurgoed in. In een tijd waarin het kil materialisme Europa veroverde, konden deze spelen de harten van de mensen verwarmen.
Spelen met een Bijbelse inhoud werden in de middeleeuwen mysteriespelen genoemd. Onze kerstspelen behoren ook tot dit genre. Inzicht omtrent enige aspecten van de achtergronden van deze spelen is belangrijk voor het kunnen begrijpen van haar waarde voor de opvoeding en de behandeling van kinderen. Pas als je je hiervan bewust wordt, kun je je verbazen en verwonderen over de wijsheid die in deze volksspelen verborgen is.

Het spel zoals het op onze school gespeeld wordt is in grote lijnen hetzelfde gebleven, maar
heeft zich met de jaren ontwikkeld.
Jaarlijks geven we het spel op eigen wijze vorm, de inhoud, de kern blijft onveranderlijk.
Ontwikkeling en traditie. Het lijken twee onverenigbare begrippen, maar zijn dat niet.

De waarden
Het kerstspel spelen we ditmaal ‘vanuit de rol van de waarden’. De waarden in het kerstspel verbeelden hoe de mensen reageren op ‘onbekende mensen, ongewone zaken’ lang geleden, maar o zo herkenbaar in het heden, dichtbij.

Na een lange tocht bereiken Jozef en Maria Betlehem. Maar nu nog onderdak vinden. Dat zal vast wel lukken bij Rufinus, een oude kennis van hem.
En dan spelen zich tekenende beelden af van hoe ‘de wereld’ op heel verschillende manieren afwijst. Er volgt een glashelder ‘beeld in drie varianten.
Rifinus hoort het trieste verhaal van Jozef laconiek aan, maar helaas, alles is vol, niks aan te doen, “zowaar als ik hier sta“, geen speld tussen te krijgen. Pech gehad jongen. Je ziet hier een houding van onverschilligheid, lamlendigheid, vadsige gezapigheid. Deze waard is absoluut niet bereid om ruimte te creëren. Een houding van: wat zal ik me uitsloven? Alles loopt toch lekker zo?

Bij de tweede herberg zien we een andere manier van afwijzen. Jozef krijgt amper gelegenheid zijn vraag te stellen.
Servilus vertegenwoordigt het type, dat uitsluitend uit is op winstbejag. Hij ziet direct, dat hij te maken heeft met een stelletje armoedzaaier, scheldt ze uit en houdt het kort: wegwezen jullie. Hij verdoezelt zijn oogmerk niet en wenst verder geen tijd aan dit ‘bedelvolk’ te verspillen. De mentaliteit van: tijd is geld en de rest is flauwekul. De keiharde moneymaker. Ook dit type kennen we  natuurlijk en komen dat in de zakenwereld, maar ook in het klein vaak genoeg tegen.

Dan klinkt Maria’s noodkreet op straat en is blijkbaar gehoord door weer een andere herbergier. Wat zien we gebeuren? Deze figuur hoort iets op straat en is nieuwsgierig naar wat er allemaal aan de hand is, gaat kijken en informeert naar de problemen, wijst er ook op dat haar logement helemaal vol gasten zit, maar voor het oog van de hele buurt biedt ze als ‘voorlopig’ onderkomen haar stal aan: wat een goede daad! En alle buren zien hoe goed zij is! Wat een ‘goede’ waardin. Maria is diep dankbaar. Kortom: voor het oog van de hele buurt hangt zij de goedheid zelve uit, die die arme sloebers een plekje aanbiedt en zelfs -later- een bed in haar helaas nu overvolle logement. Maar …is zij dat werkelijk van plan? Al gauw zal ze haar ware aard tonen. Nu gaat ze hen, zeer tevreden met zichzelf, voor naar de stal.
Dan vindt de geboorte plaats. En Jozef haast zich naar de waard(in). “Baas Titus, baas Titus…!”Als Jozef dan uitlegt wat er aan de hand is, wordt duidelijk met wat voor een schijnheilig mens we hier te maken hebben! Als het er namelijk op aan komt geeft ook zij niet thuis, is de deur ook gesloten en ze heeft nota bene net 24 nieuwe gasten( wél met een volle beurs, kun je aannemen) binnengelaten. En hadden we niet allemaal gehoord, dat Jozef en Maria eerst aan de beurt zouden komen? Goede waardin? Niks daarvan!
Het is een schande hen in deze mensonwaardige stal te laten zitten.

Verhalen passend bij Advent en Kerst
Het boshuis Grimm
De drie mannetjes in het bos Grimm
Geboorteverhalen v.d. profeten Dede Khan
Maria’s kleine ezel Gunhild Sehlin
Het licht in de lantaarn G. Dreissig
Een ster over de grens I. Verschuren
Christuslegenden Selma Lagerloff
Kerstvertellingen
Plantensprookjes Bauer
Immanuel J.Streit
Het droomlied van Olav Āsteson H. Lammer
Het goud van de armen
Iwan sterrendrager M.B Laffrée
De vierde koning H. van Dijcke
Kleine Isar, de vierde koning Bertus Aafjes
De ontmoeting van de koningen B. Mol
Al de dagen van ons leven Altiora Averbode
Het mooiste geschenk R.v Bilsen,
De Vetkaars Andersen
Het verhaal van de vier kaarsen

Twee studiedagen
Op maandag 7 en dinsdag 8 januari zijn er twee studiedagen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: hoogbegaafdheid,  de jaarfeesten, de getuigschriften, het schoolplan en werkdrukverlichtende maatregelen.

Piet
Tijdens het klassenouderoverleg op 31 oktober is gesproken over de rol van zwarte piet en de kleur van de schmink. Het merendeel van de aanwezigen gaf aan voor een roetveeg piet te zijn. Normaal gesproken kunt u dat ook teruglezen in het verslag van het klassenouderoverleg. Dit verslag ontbreekt echter nog. In de pedagogische vergadering van 14 november is het sinterklaasfeest besproken. Ook de rol en de kleur van de pieten. Ook hier lag de voorkeur bij roetveeg piet. Op grond hiervan heeft de directie het besluit genomen om dit jaar roetveeg pieten op school te ontvangen. 

Het ‘Oberufer’ Kerstspel op donderdag 20 december
Van harte nodigen we u allen uit voor het bijwonen van onze uitvoering van het ‘Oberufer’ Kerstspel. Het spel wordt gespeeld door team en directie. Er zijn twee voorstellingen: om 17.00 uur en om 19.00 uur. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren), kunt u een eigen keuze maken voor welk tijdstip u het beste schikt.
Er is geen opvang.
Na afloop van de tweede opvoering is er iets lekkers te eten en te drinken.
We zien uit naar jullie komst.


Het  kerstontbijt is op vrijdag 21 december van 08.30- 11.00 uur
Op donderdagmiddag helpen de ouders bij het klaarzetten van tafels en stoelen en het dekken van de tafels. Alle servetten, messen, bekers, tafelpapier, versieringen zijn op school.

Op vrijdag is er in alle klassen een kerstontbijt. De school verzorgt de maaltijd: kerststol, boter, kerstkransjes, fruit, sap, etc. Tijdens de ochtend wordt er gezongen, gesmikkeld, geluisterd naar een mooi verhaal en geknutseld.
Na afloop wordt alles opgeruimd en gaan we om 11.00 uur de Kerstvakantie in.

Voorstelling voor kleuters 
Op vrijdag 18 januari is er voor de kleuters in zuid de voorstelling “Waar is Lieke?”, voor de kleuters en groep 3-4 in noord is deze voorstelling op vrijdag 1 februari. Lieke is haar vriendinnetje kwijt en daardoor ook een beetje zichzelf. Ze waren echte vrienden en deden alles samen. Spelen, lachen, stoeien, dansen, huilen en keten. Echte vrienden blijven altijd samen, toch?
In deze fysieke theatervoorstelling zien we Lieke op zoek naar echte vriendschap. Wanneer ben je iemands ‘bff’ en kun jijzelf niet je beste vriend zijn? Twee fysieke spelers laten je lachen, kijken en misschien wel een beetje schrikken in deze vrolijke muzikale voorstelling.

Alle medewerkers wensen de lezers Gezegende feestdagen en een Sprankelend 2019! toe.

De volgende Nieuwsbrief is maandag 14 januari 2019 online.

PRIKBORD