Nieuwsbrief nummer 6 maandag 12 november 2018

Herfstregen, herfstzegen!

AGENDA

Dinsdag 13 november Colette Dick is afwezig, Kim Broere vervangt.
Woensdag 14 november geen 'leren leren'
Donderdag 15 november Algemene ouderavond over een seizoen vol innige jaarfeesten; de vieringen van november t/m februari. Zie verderop.
Vrijdag 16 november 09.00 uur klas 4 speelt het toneelstuk , Iduna met de gouden appelen' voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4.
Maandag 19 november Boerderijschool klas 4, groep B
Dinsdag 20 november Ingrid Mengers is afwezig, Elien Looyen geeft les.
Dinsdag 20 november Colette Dick is afwezig, Kim Broere geeft les.
Woensdag 21 november en donderdag 22 november is Christian van den Berg afwezig, Elly Hazeleger geeft les.
Woensdag 21 november en donderdag 22 november is Jesse de Jong afwezig. De gymlessen vervallen op donderdag 22 november.
Woensdag 21 november Podiumpresentaties in de zaal van 11.30- 12.30 uur. Groep 3/4 en klas 1 t/m 6 treden op. Er is geen opvang.
Maandag 26 november Boerderijschool klas 4, groep A
Woensdag 28 november Klassenouderoverleg van alle klassen en groepen in Noord.
Donderdag 29 november KlassenVertegenwoordigersOverleg
Vrijdag 30 november Vanaf 11.30 uur adventskransen maken in zowel noord als in zuid. Plaats: in de zaal en of hal. Nader bericht volgt nog.

VAN DE DIRECTIE


Als we gaan slapen, geven we ons over aan de nacht. We nemen onze ervaringen ‘mee de nacht in’. Ons normale bewustzijn valt weg. Hoewel we geen zintuiglijke indrukken meer ervaren als we slapen, kunnen er wel wezenlijke dingen gebeuren. ‘s Nachts worden we namelijk herinnerd aan wat we ook alweer van plan waren, aan wat echt belangrijk voor ons is. En dan kan het zijn dat we wakker worden met een helder inzicht of een diep gevoeld besluit. Dan hebben we er ‘een nachtje over geslapen’ en weten we wat ons te doen staat. Moet je een moeilijk besluit nemen? Of heb je een vraag? Schrijf het op een briefje, leg het onder je kussen en neem het mee de nacht in.
Betty Tjerkstra


Een uitgeholde pompoen, gemaakt in klas 1, met hulp van een zesdeklasser. 

Klas 5 op noord
Vandaag, 12 november, was klas 5 op noord. Zij hebben de leerlingen van groep 3-4 geholpen met het uithollen van de pompoen en na afloop hebben ze het schouwspel opgevoerd voor de kleuters en groep 3-4. Het was een fijne ochtend.

Algemene Ouderavond op 15 november over de lichtfeesten
Op deze avond vertelt Adrike Branderhorst over de jaarfeesten van november tot en met februari. Ook wordt er iets moois gemaakt voor in de klas en thuis. Het wordt een gezellige avond waar ook voldoende gelegenheid is om onderling uit te wisselen. De avond wordt georganiseerd door de Jaarfeestengroep. De avond is in de zaal in Zuid. Het begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

SINTERKLAAS

De voorpret van Sinterklaas begint vandaag. Voor jonge kinderen is deze tijd bijzonder spannend. Ze verheugen zich er enorm op. Het volgen van Het Sinterklaasjournaal, dat vandaag begint, brengt vaak onrust met zich mee. In de kleuterklassen bereiden we daarom de kleuters rustig voor op dit feest. Het is immers voor kleuters al gauw te veel.

Toneelstuk klas 4
Op vrijdag 16 november speelt klas 4 het toneelstuk “Iduna en de gouden appelen”, voor klas 1 t/m 6 en groep 3-4. Het begint rond 9.00 uur/ Dat betekent voor de kinderen uit groep 3-4 dat ze op tijd moeten zijn die ochtend, want ze gaan met de bus samen met juf Eva en juf Naomi naar zuid. Na afloop van het toneelstuk gaan ze ook weer met de bus terug.

Voor groep 3-4
Op 21 november gaan de leerlingen van groep 3-4 naar zuid, om mee te doen aan de podiumpresentaties. Na afloop worden de kinderen opgehaald aan de Zwanebloemlaan. De juffen blijven bij de kinderen, totdat alle kinderen zijn opgehaald.

Adventskransen

Op vrijdag 30 november is er gelegenheid tot het maken van adventskransen, in de zaal, vanaf 11.30 uur. Op noord is het in de hal en in de lerarenkamer. Graag eigen materialen meenemen, voor groen wordt door de school gezorgd. Ook is er gelegenheid tot het maken van andere advents knutsels. De school zorgt voor koffie en thee. Graag aanmelden bij de jaarfeestengroep: jaarfeestengroep@parcivalschool.nl

RI&E
Op 12 oktober 2018 heeft de RI&E plaatsgevonden in het gebouw aan de Brugstraat 6. Alle aandachtspunten en aanbevelingen die in het rapport staan gaan we oppakken.

Schoolplein groep noord
Afgelopen dinsdag is de schoolplein-groep noord bij elkaar gewest. De leden van deze groep gaan alle wensen betreffende het schoolplein in kaart brengen en waar mogelijk uitvoeren.

Schoolplein in noord
Het schoolplein voldoet aan alle veiligheidseisen, met daarbij de volgende kanttekening: het metalen klimtoestel is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Gebouw/gemeente
Op dinsdag 13 november heeft de directeur een gesprek met de gemeente. Zij gaat daar praten over het parkeren in zuid en noord, gebruik van de stoepen, het plaatsen van nietjes, en daarbij gaat de directeur ook in gesprek over het gebouw in de Brugstraat en het onderhoud daarvan.

Kunstzinnig werken in noord
Na de kerstvakantie gaat Saskia Koopman, tot aan de voorjaarsvakantie, elke maandag Kunstzinnig werken verzorgen aan alle leerlingen van groep 3-4.

Vacatures voor de nood-pool onderwijs Parcivalschool
Beste ouders, meldt u alstublieft aan als u les wilt geven aan de Parcivalschool. Hiervoor is het nodig dat u in ieder geval beschikt over een lesbevoegdheid. Als alle ouders zich aanmelden, kunnen we een pool vormen van waaruit we kunnen putten als er zich een noodsituatie voordoet. Van tevoren vindt er altijd een gesprek (screening) plaats en een periode van stage lopen. Dit om ervoor te zorgen dat de sociale veiligheid gewaarborgd blijft en dat er echt onderwijs gegeven wordt.

Informatieochtenden in januari
In noord is de informatieochtend op woensdag 16 januari, in zuid op vrijdag 18 januari. Voor beide ochtenden zoeken we nog 3 ouders die deze ochtend mee willen vormgeven. In verband met de drukte is het fijn om alle ouders te splitsen in groepjes, zodat er voldoende gelegenheid is om alle vragen te kunnen stellen en beantwoorden. En om meer persoonlijke aandacht aan iedereen te kunnen geven.

Vooraankondiging grote rekendag 3 april

Op woensdag 3 april is de Grote Rekendag. Onze school doet dit jaar ook mee. Coördinator is Elien Looijen en het thema is: Uit verhouding.

Vervolg verrijkingsonderwijs
Vanuit de studiedagen met de leerkrachten zijn een aantal wensen voor extra scholing en wensen voor meer materiaal naar voren gekomen.  Ook de wens om regelmatig met de specialist van Leren leren uit te wisselen. Dit laatste hebben we nu als volgt vormgegeven: Een spreekuur met de Leren leren specialist, voor alle leerkrachten, tijdens lestijd. De specialist van Leren leren heeft nu ook de gelegenheid om in de klassen te kijken. Er is inmiddels meer en nieuw materiaal aangeschaft om verdieping en verrijking aan te bieden in de klassen.
Ook hebben we de procedures weer helder met elkaar besproken. Alle ouders zijn per email geïnformeerd over het feit dat hun kind verrijkingsonderwijs krijgt, de periode is hierbij aangegeven. Dit geldt voor zowel Kunstzinnig werken als Leren leren.

Vooraankondiging 100 jaar Waldorf
Op 20 september viert de Stichting Vrijescholen Athena dit bijzondere moment met een feestelijke Athenadag

Ziekmelding of (kort)verzuimmelding via Whatsapp

Vanaf nu is het mogelijk om een Whatsapp bericht te versturen naar het telefoonnummer voor de ziek/verzuimmeldingen : 026-3211281
Wel dient u vooraf dit telefoonnummer in uw contacten op te slaan. Vervolgens kunt u via Whatsapp een bericht sturen naar dit nummer.
Telefonische meldingen op de ‘oude manier’ , kan ook nog steeds.  U belt dan hetzelfde telefoonnummer en spreekt een bericht in.

AVG

Op dit moment is de Stichting Vrijescholen Athena druk bezig het beleid rondom de AVG te vormen.
Beeldmateriaal:
– In de klas maakt de leerkracht de foto’s, na toestemming van de ouders, en plaatst deze op de Klasbord-app.
– Er moet een schriftelijke toestemming zijn voor ieder kind

In de zaal, tijdens de podiumpresentaties, worden geen foto’s noch filmpjes gemaakt. We houden zo rekening met ouders die niet willen dat er foto’s/films gemaakt worden en dat deze gepubliceerd worden op sociale media/website etc.

BROERTJES/ZUSJES
Wij vragen u om broertjes en/of zusjes die op dit moment 3 jaar zijn, zo snel mogelijk aan te melden. Dit in verband met de wachtlijst voor nieuwe kinderen.

SINTERKLAASVIERING OP SCHOOL

Coördinatoren: Kim Broere, Bo Hengeveld en Inge Bult

In vroeger tijden was het buiten in deze tijd van het jaar pikdonker en koud, binnen was het rond de haard behaaglijk en werd er gekookt. Die voorgeschiedenis verklaart waarom kinderen nog altijd hun schoen zetten bij de kachel of de open haard. Dat was ook de plek die, via het rookgat en later de schoorsteen, in verbinding stond met de hemel: de woonplaats van de geesten en de goden. Mensen hoopten zegen te ontvangen uit de hemel door offers te brengen via het rookgat. De traditie van het schoenzetten, mét hooi of wortel voor het paard, herinnert hier nog aan. Meer weten over de diepere oorsprong van dit feest? Pieter van der Ree schreef er een compact boekje over: Sinterklaas en het geheim van de nacht.

Nieuwsbrief nummer 7 verschijnt maandag 26 november

PRIKBORD

HONDEN
Bericht van een ouder: Twee weken geleden heeft een ouder de politie ingelicht, omdat er 2 loslopende huskies rondliepen voor het schoolplein en zeer dreigend overkwamen. De ouder heeft de baas van de hond erop aangesproken, met de vraag zijn honden aan te lijnen, omdat er rond 8.15 overal kinderen fietsen.
De vraag is of er meer incidenten geweest met deze twee honden en zo ja, dan hoort de politie dit graag:
eric.wijnhoud@politie.nl  of sandra.riemslag@politie.nl (wijkagenten)

OPEN LESSEN BOVENBOUW
De Bovenbouw Nijmegen organiseert een Open Lessenavond voor leerlingen van vrijescholen / klas 6 uit de regio.
Ook dit jaar is  de Voorlichting aan de ouders gecombineerd met de Open Lessenavond voor de leerlingen klas 6.
Datum: Woensdag 21 november
Tijd: 18.15 tot 20.15 uur
per e-mail aanmelden: aanname@kgcnijmegen.nl