Nieuwsbrief nummer 4 maandag 8 oktober 2018

Uil op rustplaats in oktober

AGENDA

Woensdag 10 oktober Eva van Kleef afwezig. Ineke Metz vervangt.
Woensdag 10 oktober de eerste groep leren leren ( 08.30-10. 00 uur) vervalt.
Woensdag 10 oktober Leerlingen van klas 4, 5 en 6 gaan voorlezen in de kleuterklassen.
Woensdag 10 oktober voorlichting hoofdluis door GGD start 9.00 uur. Locatie: Zuid
Donderdag 11 oktober Tjitske Molendijk afwezig. Inge Bult geeft les aan kleuterklas E
Donderdag 11 oktober Directie afwezig i.v.m. begroting
Vrijdag 12 oktober leerlingen van groep 3/4 gaan voorlezen in de kleuterklassen D en E
Vrijdag 12 oktober Alle leerkrachten lezen in andere klassen een verhaal voor.
Vrijdag 12 oktober Yvette Holtrust (intern begeleider) afwezig
Vrijdag 12 oktober Alle stoelen en tafels, etc. op de gang, de vloeren in de Zwanebloemlaan worden in de herfstvakantie geboend. De zaal wordt ook geboend en voorzien van een olielaag. Alle spullen in de zaal moeten daarom op het podium worden gezet.
Herfstvakantie van maandag 15 oktober t/m zondag 21 oktober
Maandag 22 oktober Boerderijschool klas 4 groep A
Dinsdag 23 oktober Sint knutselavond voor alle kleuterklassen. Op eigen locatie.
Woensdag 24 oktober geen 'leren leren'
Maandag 29 oktober Boerderijschool klas 4 groep B
Maandag 29 oktober Nieuwsbrief 5 verschijnt
Woensdag 31 oktober Klassenouderoverleg in Zuid Aanvang: 08.45 uur-10.00 uur en aansluitend KVG
Woensdag 31 oktober geen 'leren leren'
Woensdag 31 oktober Teamvergadering voor alle medewerkers : studie bijeenkomst: lezen.
Donderdag 1 november en vrijdag 2 november Directie afwezig vanwege een tweedaagse in Deventer
Woensdag 7 november Eva van Kleef afwezig.
Maandag 12 november Sint Maartensfeest
Maandag 12 november Boerderijschool vervalt i.v.m. Sint Maarten viering
Woensdag 14 november geen 'leren leren'
Donderdag 15 november Algemene ouderavond over een seizoen vol innige jaarfeesten; de vieringen van november t/m februari.

Van de Directie

Lampje.
De titel trekt mijn aandacht. Ik blader er wat in, lees her en der een zin en besluit: dit boek wil ik lezen. Thuisgekomen leg ik mijn aankoop op tafel en begin te lezen. Ik zak weg in het verhaal en dans mee met de woorden tot het uit is. Wat een mooi avontuur, wat een dappere spriet. Het verhaal is sprookjesachtig, de tekst verfrissend eerlijk en daardoor soms ook in- en -in-triest.
Zaterdag geniet ik tijdens de muzikale voorstelling van Lampje in de boeksalon boven Hijman. Annet Schaap leest op indringende wijze voor,  Frederike de Winter versterkt de sfeer met de klanken van haar accordeon. Akelig snerpend soms! Hartverwarmend zingen ze samen over Lampje. Haar avonturen, haar dapperheid. Vanaf maart gaan ze ermee door het land: een aanrader!
Een prachtig boek, ook om vóór te lezen vooral aan vierdeklassers. Zo triest. Gelukkig met een open einde, dat ruimte laat voor eigen fantasie.
Betty Tjerkstra

De klassenvertegenwoordigers
Op de ochtend na het klassenouderoverleg spreken de klassenvertegenwoordigers met de directie. Dit is het KVG.
Ze stellen zich graag aan jullie voor:
Uit klas 6: Loet en Luca.Uit klas 5: Mats en Myrte. Uit klas 4: Bram en Lisse.

Nieuwe medewerkers
Delano Tatuhey, gymnastiekleerkracht. Hij geeft op de maandag les aan klas 3, 4, 5 en 6.

Carla Roseboom, handwerkleerkracht, geeft samen met de klassenleerkrachten les aan klas 1 en 2.

Ethel Kobes komt op de donderdagen de leerkrachten, achter de schermen, ondersteunen op het gebied van handwerken.
Daarbij gaat ze in klas 6 aan enkele leerlingen les geven in ‘hoe bedien je de naaimachine’ en zal ze aan een groepje leerlingen uit de hoogste klassen een workshop ‘ontwerp je eigen kledingstuk’ geven.

Imke de Koning, interim- intern begeleider, bezoekt alle klassen en geeft leerkrachten didactische adviezen inzake klassenmanagement, differentiatie, organisatie HGW, zorgleerlingen, etc.

Hartelijk welkom en veel succes met jullie werkzaamheden.

Verrijkingsonderwijs
Vooraf:
Voor alle duidelijkheid, wij geven geen individueel onderwijs.
Het schoolbeleid inzake verrijkingsonderwijs wordt op dit moment herzien.

De stand van zaken op dit moment:
1. Op 4 juni 2018 is er een algemene ouderavond geweest, voor ouders en leerkrachten, waarin de talentontwikkeling van de leerlingen centraal stond. Een greep uit de onderwerpen: Het verschil tussen super intelligent en hoogbegaafdheid. Wat ons aanbod op dit moment is, hoe de aanmelding verloopt en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
2. Hieronder volgt de powerpoint-presentatie van de ouderavond.
Presentatie ouderavond Verrijkingsonderwijs
3. Op maandag 20 augustus en dinsdag 21 augustus zijn er twee studiedagen voor leerkrachten geweest, over dit thema.
4. Op dit moment zijn we tijdens de pedagogische vergadering en in samenwerking met Passend Wijs aan het werk om ons beleid her en der te updaten, waaronder de route voor ouders begrijpelijker maken.
Zie voor Plan van aanpak ‘begaafdheid in de basisondersteuning’ van Passend Wijs:
Plan van aanpak (hoog)begaafde leerling- invulversie versie 11-6-2018

5. In alle klassen wordt momenteel verdieping en verrijking aangeboden o.a. d.m.v. inzet van extra materialen.
6. In alle klassen wordt het compacten van leerstof waar nodig en of gewenst, toegepast.
7. Tot de herfstvakantie zijn er drie groepen ‘leren leren’ en twee groepen kunstzinnig werken.
8. Op woensdag 10 oktober heeft Krista den Hertog (Leren leren)  vanaf 08.30 uur tot 10.15 uur een spreekuur voor leerkrachten van klas 1 t/m 6. Voor de leerkracht van groep 3/4 vindt dit na de herfstvakantie plaats.

In de nieuwsbrieven blijven wij u informeren over de voortgang. Ons doel is om voor de kerstvakantie ons beleid te hebben aangepast.

Zie o.a. Schoolgids Jaarlijks Deel 2018/2019

Stagiaires
In de week voor de herfstvakantie en ook in de week na de herfstvakantie komen er veel oud-leerlingen stage lopen. Zij lopen met name stage in de kleuterklassen op Noord en Zuid. Hartelijk welkom.

Kinderboekenweek
De afgelopen dagen zijn de kinderen in de klas al druk bezig geweest met verschillende activiteiten, rondom het thema van de Kinderboekenweek vriendschap.  Zo worden er verschillende klassen vriendschapsbandjes gemaakt en gaan klas 4, 5 en 6 tegels beschilderen met elkaar.  In de kleuterklassen wordt veel voorgelezen.Schoolfruit

Er wordt weer biologisch schoolfruit uitgedeeld aan de kleuters. De Ekoplaza levert met ingang van vandaag weer wekelijks op maandag het biologische fruit aan de school in Zuid en ook in Noord. Fijn en eet smakelijk!

Gymkleding 
Op donderdag verzorgt Jesse de Jong de gymlessen voor klas 1 t/m 6.  Op maandag krijgen de klassen 3 t/m 6 gymles van Delano Tatuhey, vakleerkracht gymnastiek. Groep 3/4  (in noord) krijgt op dinsdag gymles van Judith Fleuren. Denkt u eraan om uw kind gymkleding mee te geven op deze dagen! Dus schoenen, een t-shirt en een gymbroek. Zie ook Schoolgids.

PRIKBORD

START PILATESLES IN GEZONDHEIDSCENTRUM ‘T DUIFJE

Vanaf woensdag 7 november a.s. start ik met 2 lessen pilates in de ochtend:

  • 9.00-10.00 uur
  • 10.00-11.00 uur

De tweede groep is in het bijzonder geschikt voor mensen met een lagere belastbaarheid door bijvoorbeeld aanwezigheid van chronische (pijn)klachten. Het tempo zal in deze groep iets lager liggen. Naast de pilatestraining zal ik in deze les ook meer fysiotherapeutische oefeningen inzetten.
WIE BEN IK? Mijn naam is Nicole Blijleven en ik ben de moeder van Isa (klas 2) en Abel (klas 4). Ik ben fysiotherapeut bij Fysiotherapie Thermion in Lent en ik geef daar ook al bijna tien jaar pilatesles aan uiteenlopende doelgroepen.   Ik ben ontzettend blij dat ik nu ook in Arnhem-Zuid een prachtige, lichte en fijne ruimte heb gevonden in gezondheidscentrum ’t Duifje op nog geen 5 minuten fietsen van de Parcivalschool! Als je met de auto komt zijn er voldoende parkeerplekken naast het gezondheidscentrum (zie website: www.gezondheidscemtrumduifje.nl).

WAT IS PILATES? Pilates is, net zoals bijvoorbeeld yoga, een training van lichaam en geest tegelijk. Met de oefeningen train je vooral je ‘core stability. Met ‘core’ wordt je romp of je ‘kern’ bedoeld: een korset van spieren rondom je rug, buik en bekken.
Naast het trainen van het krachtuithoudingsvermogen van deze spieren rondom het korset train je de lenigheid en de balans. De pilatestraining wordt daarom in de fysiotherapie ook vaak ingezet als onderdeel van de behandeling (revalidatie). Joseph Pilates (grondlegger van de methode) geloofde sterk in het principe dat je met je geest controle kunt krijgen over het functioneren van het lichaam.

INTERESSE? Elk lesblok duurt 6 weken en de kosten bedragen 50 euro voor elk heel lesblok. De lessen zijn op woensdag 7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 december. Ben je geïnteresseerd in het volgen van mijn lessen (pilates met een vleugje yogaJ) en/ of heb je nog vragen? Bel of mail me! Mobiel: 06-47075009 / nicole@nicoleblijleven.nl

Warme groet, Nicole Blijleven