Nieuwsbrief nummer 19 maandag 1 juli

Afbeeldingsresultaat voor groeiende school

Fijne vakantie!

Eerste schooldag na de zomervakantie is op maandag 19 augustus  2019 voor alle kinderen!

AGENDA

Maandag 1 juli Graag deze week de schoolloopbaan mappen meegeven aan uw kind ( klas 2 t/m 6 en leerling groep 4)
Maandag 1 juli Betty Tjerkstra neemt afscheid in klas 1 t/m 3 en kleuterklassen A, B en C
Dinsdag 2 juli Schoolreisje klas 1, klas 2 en klas 3
Dinsdag 2 juli Betty Tjerkstra neemt afscheid van klas 4 t/m 6
Donderdag 4 juli Betty Tjerkstra neemt afscheid van alle klassen in noord
Donderdag 4 juli Sara Erdtsieck afwezig, Conny Koers vervangt
Vrijdag 5 juli laatste schooldag tot 12.45 uur
Vrijdag 5 juli Alle leerlingen nemen een bloem mee om te geven aan een zesdeklasser tijdens het uitzwaai moment van klas 6.
Het uitzwaai moment is rond 12.30 uur .
Vrijdag 5 juli Afscheidsceremonie in de zaal voor ouders/verzorgers van klas 6 (zie uitnodiging) en klas 1 t/m klas 6 en groep 3/4 Aanvang 11.30 uur.
Het uitzwaai moment is rond 12.30 uur
Zomervakantie t/m 18 augustus
Maandag 19 augustus Eerste schooldag voor alle klassen aanvang 08.30 uur
Woensdag 28 augustus klassenouderoverleg voor alle klassenouders op zuid Aanvang 08.45 uur
Woensdag 11 september Informatieochtend voor belangstellenden voor noord en zuid in zuid. Aanvang 09.00 uur
Donderdag 12 september Algemene ouderavond Aanvang 20.00 uur met onder andere en Lezing van K. Elburg over 'zijnsluik'

Tot ziens
Alle schoolverlaters wensen we een goede tijd toe op hun nieuwe school.

Sint Jan
Wat een fantastisch feest! De voorstelling was mooi, de ijsjes lekker en de spelletjes leuk. Het avondfeest was warm en gezellig; het eten super! Dank hiervoor.

De watermuur in noord

De schoolgids
De schoolgids is helemaal herzien en opnieuw gerubriceerd door Marjol Rooze (ouder) en Betty Tjerkstra. Na de vakantie wordt hij uitgereikt aan de oudste kinderen van het gezin. Deze week wordt de schoolgids al wel op de website gezet.
De jaarplanning met de vieringen/evenementen staat op de website.
De schoolkalender (met studiedagen, ouderavonden, etc. ) wordt deze week op de website geplaatst.

Afscheid
Christian van de Berg
heeft gedurende een schooljaar lesgegeven aan kleuterklas A. Na de zomer gaat hij lesgeven op een school in Velp aan een andere kleutergroep. Christian, fijn dat je er was en veel succes op je nieuwe school.

Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in ‘t licht.

Rijzend uit donker- koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer . . .

Frederik van Eeden

Personele bezetting alle klassen schooljaar 2019-2020

Parcivalschool zuid
Kleuterklas A Liselotte Brouwers en Margot Visser
Kleuterklas B Jantine de Lange en Pauline van Dorth
Kleuterklas C Naomi Bollen en Pauline van Dorth
Klas 1 Sara Erdtsieck
Klas 2 Ingrid Mengers en Raïssa Ram
Klas 3 Elien Looyen en Lucia Schoonderbeek
Klas 4 Kendra Loos en Kim Broere
Klas 5 Colette Dick
Klas 6 Jesse de Jong en Kim Broere

Parcivalschool noord
Kleuterklas D Inge Bult en Marcoen Vermeulen
Kleuterklas E Judith Fleuren en Tjitske Molendijk
Klas 1 Feitse Gerritsen
Klas 2/3 Eva van Kleef en Antoinette de Bruyn

Algemene ouderavond op donderdag 12 september 2019. Aanvang: 20.00 uur
Met o.a. een lezing door Karin Elburg over Zijnsluik.
Hieronder vast een voorproefje.

Zijnsluik

 

Zijnsluik

Het ‘zijnsluik’ bevat vier bijzondere kenmerken:

  • Perfectionisme – faalangst

Het perfectionisme is onlosmakelijk verbonden aan hoogbegaafdheid. In dit geval wordt met perfectionisme bedoeld de hoge doelstellingen die hoogbegaafden bij zichzelf neerleggen. Deze hoge zelfopgelegde norm kan leiden tot faalangst en vluchtgedrag. Ze willen bepaalde dingen ineens helemaal niet meer doen of geven voortijdig op (denk aan de kleuter in de klas die niet wil kleuren of schilderen. Niet omdat het niet van kleuren houdt, maar omdat het allerlei bergen ziet opdoemen waaraan het niet kan voldoen: verkeerde kleur grijs, niet zo mooi als in een boek, etc.)

  • Rechtvaardigheidsgevoel

Voor hoogbegaafde kinderen zijn regels en gemaakte afspraken erg belangrijk. Wat dat betreft is er op dit gebied veel raakvlak met autisme. Ook gemaakte beloftes zijn erg belangrijk. Als deze verbroken worden zonder goede reden leidt dat tot veel discussie en gezeur. Het is dus als opvoeder van groot belang dat de reden van het verbreken op een duidelijke en volwassen manier wordt uitgelegd. Het rechtvaardigheidsgevoel komt ook tot uiting in idealisme. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak erg begaan met onrechtvaardige wereldgebeurtenissen of rampen (zoals aardbevingen, bedreigde diersoorten en armoede).

  • Hypergevoeligheid

Deze hypergevoeligheid kan op verschillende manieren tot uiting komen, maar leidt vaak tot grote angsten. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak banger en ongeruster dan andere kinderen. Ze zijn zich er sterk van bewust wat er zou kunnen gebeuren. Een hypergevoelig kind maakt ook al snel van een mug een olifant of neemt een kleine afwijzing als heel zwaar op. Let op dat deze hypergevoeligheid niet verward wordt met ‘jonger’ of ‘ouder’ zijn op sociaal-emotioneel vlak. Het is gewoon anders.

  • Kritische instelling

Hoogbegaafde kinderen zijn erg opmerkzaam en plaatsen overal een kritische noot bij. Probleem hierbij is echter dat ze ook erg rigide kunnen zijn en dat hun interpretatie van situaties onomkeerbaar zijn. Heeft de leerkracht op de eerste dag van het nieuwe schooljaar een situatie ‘verkeerd’ afgehandeld, dan wordt dit door een hoogbegaafd kind niet vergeten en kan de leerkracht de rest van het schooljaar niets meer goed doen. In de ‘strijd’ die hierop volgt zal de leerling zich nimmer gewonnen geven. Het zou voor een hoogbegaafd kind goed zijn om te leren zwijgen op bepaalde momenten. Verder zijn hoogbegaafde kinderen pijnlijk eerlijk. Ook hier moeten ze leren dat ze niet botweg alles kunnen zeggen en dat het vaak beter is om iets mooier te verpakken dan dat het is.

Fijne zomer!

PRIKBORD