Nieuwsbrief nummer 18 maandag 17 juni

Afbeeldingsresultaat voor sint jansfeest afbeeldingen

Juni is zonnig en warm. De pioenen en de rozen staan in bloei en het wordt tijd je tegoed te doen aan zomerkoninkjes, aardbeien met slagroom. De voorpret voor het Sint-Jansfeest zoemt rond. De kersen kleuren rood. Sint Jan die komt eran.

AGENDA

Maandag 17 juni Boerderijschool klas 3
Maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni is Inge Bult afwezig. Patricia Rudolph geeft les aan kleuterklas D.
Woensdag 19 juni klas 4 excursie naar Meinerswijk met de boswachter.
Donderdag 20 juni Lucia Schoonderbeek afwezig, Conny Koers vervangt
Vrijdag 21 juni Jesse de Jong afwezig , Conny Koers vervangt
Vrijdag 21 juni 13.30 uur MR vergadering
Vrijdag 21 juni om 12.45 uur verkoop krijtrollen voor aankomende eersteklassers, locatie zuid kleuterplein
Maandag 24 juni Poppentheater Aladdin, voor alle kleuters, klas 1 en groep 3-4 in zaal zuid
Maandag 24 juni Sint Jansfeest. Het avondfeest begint om 18.00 uur.
Woensdag 26 juni en donderdag 27 juni is de intern begeleider, Suzanne van Hoek, afwezig
Woensdag 26 juni Klassenouderoverleg 08.45-10.00 uur op zuid.
Donderdag 27 juni schoolreisje klas 4
Donderdag 27 juni Kim Broere afwezig, Conny Koers vervangt
Donderdag 27 juni Schoolreisje klas 2
Donderdag 27 juni Klas 6 speelt 'Peter Pan' Aanvang: 19.00 uur
Vrijdag 28 juni Klas 6 speelt 'Peter Pan' voor klas 1 t/m 5 en groep 3/4
Vrijdag 28 juni Schoolreisje oudste kleuters noord en zuid.
Vrijdag 28 juni Conny Koers geeft les aan kleuterklas D ( i.v.m. het schoolreisje oudste kleuters). De kleuters uit kleuterklas A, B en C en E die niet mee op schoolreis gaan, zijn vrij.
Maandag 1 juli Graag deze week de schoolloopbaan mappen meegeven aan uw kind.
Dinsdag 2 juli Schoolreisje klas 1
Dinsdag 2 juli Schoolreisje klas 2
Dinsdag 2 juli Schoolreisje klas 3
Donderdag 4 juli Kendra Loos afwezig, Conny Koers vervangt.
Vrijdag 5 juli laatste schooldag tot 12.45 uur
Vrijdag 5 juli Alle leerlingen nemen een bloem mee om te geven aan een zesdeklasser tijdens het uitzwaai moment van klas 6.
Het uitzwaai moment is rond 12.30 uur .
Vrijdag 5 juli Afscheidsceremonie in de zaal voor ouders/verzorgers van klas 6 (zie uitnodiging) en klas 1 t/m klas 6 en groep 3/4
Zomervakantie Zuid t/m 18 augustus

Alles over Sint Jan: programma en achtergrond, na alle schoolse mededelingen. Het draaiboek is in bezit van alle klassenouders en klassenleerkrachten.

Afbeeldingsresultaat voor getuigschriften vrije school

Schoolloopbaanmap
De leerlingen van klas 2, 3, 4 , 5, 6 en groep 4 moeten op maandag 1 juli hun loopbaanmap meenemen. Op vrijdag ontvangen zij hun nieuwe getuigschrift in de schoolloopbaanmap. De eersteklassers en de leerlingen van groep 3/4 ontvangen op vrijdag 5 juli hun schoolloopbaanmap met daarin hun eerste getuigschrift.

KRIJTROLLEN
Op vrijdag 21 juni  zal Plonie Vermeij weer krijtrollen verkopen, voor de aankomende eersteklassers. Zij zal om 12.45 uur op het kleuterplein staan ,in zuid, met haar kraampje. Op de website https://www.etsy.com/nl/shop/MadebyPlonie kunt u een voorbeeld van de krijtrollen bekijken.

Waar gaan de zesdeklassers naar toe?
Norah:  Olympus College
Cesar, Luca, Cerez, Cas, Richard, Rosa:  Karel de Grote College
Jula: Bovenbouw De Berkel in Zuthpen
Jonathan: Jan Ligthart
Floortje: Produs
Maurits: Thomas à Kempis
Nico : Stedelijk Gymnasium
Ling Long:  ‘t Venster
Julia: De Vallei
Manouk: De Wereldklas, Titus Brandsma
Abel, Loet, Rivka, Leene, Maira:  Beekdal Lyceum
Emma:  Montessori College

Afscheid 
Jaarlijks nemen we (team en directie) afscheid van het schooljaar en van enkele medewerkers. We doen dat altijd tijdens een gezellig teametentje. Dit jaar op donderdag 4 juli.
We nemen dit jaar o.a. afscheid van:

Maxim Gottmer, muziekleerkracht, Maxim heeft gedurende vele jaren aan bijna alle klassen muziekles gegeven. De kinderen hebben genoten van je lessen en je muzikaliteit, Maxim! Dank je wel. Ook gaf hij op vrijdag vaak een periode koorzang aan de hoogste klassen. Koorzang was altijd een hoogtepunt van de week. Van harte dank.
Frans Hegeman, schoolpianist, Frans was gedurende vele jaren op de eerste schooldag en de laatste schooldag en de vele feestmomenten ertussenin onze vaste pianist. Ik kon en alle leerlingen konden op zijn zuivere inzet rekenen. Frans, dank je wel.
Bianca Hegeman, luizencoördinator,was de vaste spil achter het luizenweb. Sinds haar aantreden staakten de luizen, op een enkele na, langzamerhand hun werk op onze school. Wat een inzet, trouw volhouden… Dank je wel, Bianca.
Marlies Raaijmakers, remedial teacher, op dinsdagen werkte ze vele jaren achter de schermen in een klein kamertje met leerlingen bij wie het leren maar niet wou lukken. Gelukkig wist Marlies altijd raad en zorgde ze voor ‘n positief resultaat!
en van mij, de directeur. Vorig jaar schreef ik er al over in de Nieuwsbrief.

Afscheid: iets is af en ik moet ervan scheiden. Voor mij geen nieuwe school, mijn loopbaan is ten einde. Wat ik ga doen? Nou, van een collega directeur ontving ik een rode geranium en daar ga ik, om mee te beginnen, maar eens fijntjes achter zitten.
In de laatste schoolweek bezoek ik alle klassen en neem ik persoonlijk afscheid van de leerlingen.
Graag neem ik ook afscheid van u als ouder/verzorger. Een moment om elkaar de hand te schudden, afscheid te nemen, gedag te zeggen.Tijdens het Sint Jansfeest is daar gelegenheid toe. Op donderdag 4 juli ben ik in noord om afscheid te nemen en op vrijdag 5 juli in zuid. Ik kijk terug op een boeiende loopbaan en ben dankbaar voor alle ervaringen die ik heb mogen meemaken. Dank jullie wel.
Betty Tjerkstra

Ouderbijdragen
Het einde van het schooljaar is in zicht dus is er op de administratie een evaluatie gemaakt inzake de ouderbijdrage. Hieruit is gebleken dat momenteel nog maar 57% van de ouders heeft gereageerd op de mail van augustus inzake de ouderbijdrage. Wij vragen u om de link in deze mail die via Wis is ontvangen alsnog in te vullen.
Het is voor onze administratie van belang dat iedere ouder reageert op de mail, of er nu een betaling plaats vindt of niet. Zo kunnen wij beter inventariseren voor het volgend schooljaar op welk bedrag de school kan rekenen wat betreft de ouderbijdrage.
Voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 ontvangt u aan het begin van het schooljaar opnieuw een link waarin u wordt verzocht aan te geven welk bedrag u toezegt en in hoeveel termijnen u deze in dat schooljaar wenst te voldoen. Hartelijk dank voor de reeds gedane toezeggingen én voor het alsnog reageren.
Als er vragen zijn over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met ouderbijdrage@vsathena.nl of telefonisch met 0570 – 612 450. Het secretariaat van Athena verwerkt namelijk alle informatie inzake de ouderbijdrage.

Noord en zuid
De Parcivalschool groeit! En dat betekent dat in het schooljaar 2019- 2020 de meeste activiteiten voor de kleuters en leerlingen op de eigen locatie plaatsvinden.
De studiedagen voor de teams in noord en zuid worden nog wel gezamenlijk ingevuld.

Van groep naar klas
Met ingang van het nieuwe schooljaar noemen we de huidige groepen in noord ook klassen. Concreet: klas 1 en klas 2/3 in noord.

Laatste schooldag is op vrijdag 5 juli 2019

Bezetting klassen
Volgende week zal Miranda Leenders, interim – directeur, u hierover informeren.

Studiedagen
Vrijdag 20 september gehele school vrij
Maandag 23 september gehele school vrij
donderdag 31 oktober gehele school vrij
vrijdag 6 december gehele school vrij
woensdag 12 februari gehele school vrij
dinsdag 14 april gehele school vrij
dinsdag 2 juni gehele school vrij
woensdag 3 juni gehele school vrij
vrijdag 3 juli gehele school vrij

Eerste schooldag schooljaar 2019-2020: maandag 19 augustus 2019

Boerderijschool klas 4
Op de volgende data zal klas 4 naar de boerderijschool gaan:
27-8 / 10-9 / 24-9 / 8-10 / 29-10 / 12-11 / 26-11 / 10-12 (afsluiting+diploma)

Schoolreisje oudste kleuters vrijdag 19 juni 2020 (andere kleuters vrij)

Noteer vast in je agenda: Eerste klassenouderoverleg noord en zuid op zuid:  woensdag 28 augustus

Dagprogramma Sint Jansfeest maandag 24 juni 2019     

Coördinatie: Betty, Bo en klassenouders

Uniek:
Dit jaar is er een voorstelling in de zaal voor kleuterklas A, B, C en klas 1 en 2 en groep ¾.
Om 10.30 uur speelt het poppentheater Koekla de voorstelling Aladdin, in de zaal. Aladdin is een wondermooi sprookje uit duizend-en-een-nacht vol magie en humor, in een eigentijds jasje. De ritmische muziek en het kleurrijke decor met animatie en vol spannende verrassingen voert de toeschouwer mee naar een wereld van Oosterse steden, woestijnen en paleizen.

Rond 08.30 uur zijn alle ouders van harte uitgenodigd om het begin van het feest mee te vieren in de ochtend.
Rond 14.00 uur starten we met het aansteken van het vuur en dit gebeurt met fakkels die de zesdeklassers in het hout leggen. We zingen liederen en aansluitend is er het ‘over het vuur springen’ van klas 6 t/m klas 1 en groep 3/4. Hierbij zijn de ouders van klas 6 van harte uitgenodigd en de hulpouders.

In de klassen wordt in de weken voorafgaande aan het feest aandacht besteed aan Sint Jan, wat we vieren en hoe: bloemen plukken een wandeling door de natuur, bloemen vlechten, gordels maken, vazen vullen met bloemen. 

Overdag
Extra kleding meenemen i.v.m. de waterspelen!

Dagprogramma  Sint Jansfeest klas 1 t/m 6 en groep 3/4
08.30 uur Klas 1 t/m 6 en groep 3/4 even naar binnen, daarna meteen naar het plein.
08.35 uur – Opmaat: op het plein: zingen In het midden van de zomertijd en dans Zing, zing, ’t is zomer
08.50 uur – Klas 1 t/m 6, groep ¾ terug naar binnen, hergroeperen
09.00 uur –Volksdansen op het plein klas 1 t/m 6 en groep 3/4
10.00 uur-  In het eigen lokaal:
10.15 uur pauze klas 1 t/m 6, groep 3/4
10.30 uur- 11.20 uur  Voorstelling klas 1 en 2 en groep ¾ in de zaal ( en kleuters A, B en C)
11.00 uur  -12.00 uur Waterspelen klas 1 t/m 6 en groep 3/4
12.15 uur  -12.45 uur pauze
12.45 uur – 13.50 uur Waterspelen  klas 1 en 2 en groep 3/4
14.00 uur In ochtend rij en naar het vuur, vuur programma ( klas 6 t/m groep 3/4 springen over het vuur, krijgen een ijsje en aan het einde terug naar de klas, klas 6 blijft achter en dan komen de kleuters kijken, klas 6 springt nogmaals)
14.45 uur einde in de klas.

Dagprogramma Sint Jansfeest kleuterklassen A t/m E, op eigen locatie.
Ouders en leerkrachten:
Donderdagmiddag vlaggen ophangen en plein versieren, evt. vrijdagochtend afmaken (leerkrachten)
Maandag 24 juni
8.30 – 8.45 kring en ochtendbegin + uitleg Sint Jans activiteiten, knutselen en spelletjes
8.45 – 10.15  start binnen- en buitenactiviteiten:
Binnenactiviteiten in iedere kleuterklas  (per klas 4 ouders nodig)
1 Kersen happen, in noord kersen eten
2 toveren met verf bellenblazen
3 schelpenschildering in zand maken
4 parachutes maken
Buitenactiviteiten
1 karren versieren, in noord ringen werpspel
2 bellen blazen
3 watertafelspel
4 waterdans oefenen: 2 emmertjes water halen

Vanaf 10.30 uur normale dagplanning voor de kleuterklassen D en E. Volgend jaar zal de invulling ook iets uitgebreider zijn, er zijn dan meer onderbouw klassen op noord.
Vervolg voor kleuterklassen A, B en C
10. 30 uur – 11.20 uur Voorstelling kleuterklas A, B en C in de zaal  (en klas 1 en 2 en groep 3/4)
Eten  na de voorstelling
Na het eten, normale dagplanning tot: om 14.15 binnen zijn.
14.20 kleuters lopen achter elkaar naar buiten en gaan rondom het pleintje staan
klas 6 zingt enkele liederen, totdat iedereen klaarstaat
14.30 startmoment klas 6 springt over het vuur
Na het vuur springen door de 6e klas, krijgen de kleuters een ijsje.  Het vuur blijft net zo lang branden tot de kleuters weg zijn
14.45 kinderen naar huis

Om 18.00 uur start het avondfeest Locatie: Jeugdplein Hakkebrak, achter de school in zuid.
Iedere bezoeker nodigen we om een bloemenkrans, een corsage met bloemen of een met bloemen versierde hoed te dragen
Voorbereiding
Ouders klas 6: De schragen neerzetten en voorzien van de regenboogkleden, het terrein versieren met bloemen en vlaggen en slingers. Er moet een bewaker zijn als alle spullen staan. Toiletten in het gebouw van Het Jeugdplein zijn open. Extra toiletpapier is aanwezig.
Vanaf 17.45 uur: Aankomst ouders en kinderen (meenemen: eten, bekers, borden, bestek, kleed, eventueel stoeltjes) Let op: merk uw spulletjes en neem vooral geen dure spullen mee; ze raken gemakkelijk kwijt en of beschadigd. Eten en drinken wordt op de schragen tafels gezet op het grasveld. Graag een aparte tafel voor dieetgerechten. Roken is verboden! Wijn drinken is oké, zet deze echter niet op de tafels: kinderen zien het verschil niet en drinken per ongeluk wijn in plaats van sap en dat is ongewenst. Gezonde etenswaren op de tafels zetten. Graag voorzien van een briefje met daarop de ingrediënten van het gerecht ( i.v.m. allergieën) Amerikaanse Picknick: Iedereen neemt iets te eten mee (salade, fruit, brood, pannenkoeken, cake, etc.) om op de tafels neer te zetten en zo te delen met de ander. Kinderen mogen vrij spelen binnen de hekken van het terrein. Ook kan er gevoetbald worden op het naast gelegen voetbalveld.
Kersen! bij de kraam krijgt ieder een klein handje kersen als voorafje ( klassenouders delen uit)
Afspraak:iedereen blijft op het terrein van het Jeugdplein
18.15 uur Bel wordt geluid en het feest wordt geopend door met elkaar te dansen en te zingen als volgt. Waarna een gezamenlijke kringdans wordt gelopen: 1 Heb je wel gehoord van de zeven de zeven ?
18.20 uur De picknick We gaan rond de tafels staan en wensen elkaar een fijne maaltijd toe. Terwijl de volwassenen nog gezellig eten en drinken kunnen de kinderen vrij spelen binnen de hekken. Leerkrachten en ouders houden toezicht.
20.00 uur einde: bel wordt geluid, het feest is ten einde
De opruimploeg (klas 6) gaat aan het werk.
Veel plezier!

Wat vieren we op Sint Jan?
De naam van het feest: Sint Jan komt van Johannes de Doper, die verwant was aan Jezus van Nazareth. Hij mocht hem dopen met het water uit de Jordaan toen Jezus 30 jaar oud was. Vanaf dat moment spreken we van Christus. Johannes de Doper sprak over Christus:’Ik moet afnemen, opdat hij kan groeien’.

Wij vieren het feest ter ere van:
De hogere mens ( de geest, ’t bewustzijn, ’t wakkere ik) in de mens kan groeien door concentratie op hetgeen hij als wakker mens in zich heeft. Als dat innerlijke vuurtje brandt dan kan de mens weer vanuit de innerlijke bron geïnspireerd worden en met hartverwarmend enthousiasme- met bezieling en betrokkenheid- zijn werk doen. Hij beschikt over tot vrucht gerijpte zonnekrachten!

De zon
Het jaar is een prachtig ritmisch geheel en de zon- bron van al het leven- is daarbij van wezenlijk belang.In het voorjaar klimt de zon steeds hoger en trekt ons mee naar buiten. Het is of wij samen met de planten uit de donkere winternacht omhoog groeien naar het licht. De sappen stromen, de wortels houden de aarde stevig vast, de bladeren ontplooien zich, de stengel buigt in de wind, en als bekroning gloeit de bloem de zon tegemoet. Als de zon zijn hoogste punt heeft bereikt begint de zomer. Even daarna, vieren we het feest van Sint Jan. Het feest vieren wij op 24 juni dus iets na de zomerzonnewende. De zon is al over zijn hoogste punt heen; hij gaat afnemen, eerst bijna onmerkbaar, in de herfst sneller tot het laagste punt bereikt wordt vlak voor Kerstmis. Dat motief van het afnemen vinden we ook terug in het leven van Johannes de Doper.

Aarde, water, lucht en vuur
Van oudsher werd het feest van de zomerzonnewende buiten gevierd. Ons Sint Jansfeest sluit daarbij aan. Met al onze zintuigen kunnen we waarnemen wat in de natuur leeft: de stevigheid van de aarde onder onze voeten, de beweging van het stromende water, de lucht die onze kleurige linten laat wapperen en onze ziel laat huppelen, het zonnelicht dat alle mensen met elkaar verbindt, en tenslotte de dansende, warme vlammen van het vuur. We raken een beetje buiten onszelf van de warmte, het licht en van het luchtig buiten zijn. Wat ons houvast geeft, is de strakke melodie van een lied, de strenge ritmen en vaste passen van een dans, onder een parasol of in een tent zitten, vouwfiguren maken,en de regels van een spel.

Delen, uitdelen en verdelen
Het gevoel van verbondenheid met vele anderen die hetzelfde feest willen vieren en het spelend en beweeglijk ingaan op veranderingen zijn van belang bij dit jaarfeest. Het delen in elkaars meegebrachte lekkernijen, het uitdelen van ijsjes en het verdelen van groepen en ruimte en het samenkomen rondom het vuur en je verbonden weten middels zang met elkaar en de natuur om je heen. Vier het feest in dankbaarheid voor alles wat leeft, in verbondenheid met de ganse schepping, zoals Franciscus van Assisi dit eens samenvatte in zijn Zonnelied.

Warmte en licht
Warmte en licht stralen ons tegemoet uit dit lied. Het zijn de eigenschappen van het hart. In dankbaarheid en eerbied voor alles wat leeft, trad Franciscus de schepselen en ook de elementen tegemoet: broeder Vuur! In alle eenvoud heft hij alles op een hoger plan, daar waar de hogere mens in ons de bloeiende natuur ontmoeten kan, op gelijke hoogte.

Uitademing
Vanaf 21 maart, het begin van de lente, is de zon begonnen met stijgen; het is alsof de zon waterstromen in de vorm van plantensappen en groeikrachten uit de aarde trekt, tégen de zwaartekracht in. De aarde ademt uit, aangetrokken door de zon, en op midzomerdag op 21 juni beleeft die uitademing zijn hoogtepunt als de natuur zich bijna te barsten bloeit; de grassen kleuren rood en vruchten rijpen. Ook dat proces van uitademing tot het uiterste herkennen we in onszelf. We beleven elke zomer weer hoe moeilijk het is onszelf te concentreren op een moeilijk boek, en hoé graag we er op uit gaan naar buiten, fietsen, wandelen…of  dromend in de wolken vanuit het groene, met bloemen bezaaide gras. We hebben de neiging uít onszelf te vliegen, te zweven, te zijn net zoals het water in het voorjaar uit de aarde barst.

Stilte
Tussen 21 juni en 24 juni is er in de natuur even een moment van rust, even inhouden. Tot het zomerfeest met veel plezier en uitbundigheid gevierd wordt. Omdat vreugde alles in beweging brengt wat in de mens aanwezig is – zal zij hopelijk ook de diepere ernstige krachten in hem wekken… De kracht in de uiterlijke natuur zal afnemen, en zich in de aarde terugtrekken naar de herfst en de winter toe. De kracht in de innerlijke persoonlijkheid zal van nu af aan toenemen, en als een innerlijk licht met Kerstmis beleefd kunnen worden.

Laatste nieuwsbrief nummer 19 schooljaar 2018-2019 verschijnt op maandag 1 juli 2019

PRIKBORD

Spiritual Vocals

Laat je meenemen door de spirituele klanken van Taizé. Dit zijn meerstemmige liederen en canons, gezongen in allerlei talen. Tekst en melodie zijn eenvoudig en makkelijk mee te zingen. De liederen worden sfeervol begeleid door lier en fluit. In Under The Tree, Malburgen, is iedereen van harte welkom te komen luisteren, mee te zingen en samen de stilte te ervaren. Toegang is gratis. Na afloop is er thee en koffie. Zie ook www.hemelsbreed.info<http://www.hemelsbreed.info/>

Zondag 30 juni 20:00-21:00 uur

Under The Tree, Klaverlaan 1A Arnhem

Counting Stars
Vindt jij Counting stars van One Republic ook zo mooi? Kom het dan zingen met het Parcivalkoor. Na de zomervakantie beginnen we weer met nieuwe muziek waaronder dit lied. Daarnaast zingen we -in this heart- van Sinéad O’Connor, een Iers klinkend acapella stuk dat opbouwt van 1 naar 4 stemmig. Van knut Nystedt zingen we Immortal Bach, een stuk waarbij elke zanger vrij in de maat gaat zingen waardoor bijzondere samenklanken ontstaan. Als we er dan nog wat kerstliederen aan toevoegen geven we een concert en zit het project erop. Dit project loopt van september t/m december. De kosten voor dit project zijn 64 euro. Als de school begonnen is gaan we elke vrijdagochtend tussen 8:45 en 10:00 zingen. Opgeven hoeft niet, kom maar gewoon even proeven of het wat voor je is. Heb je vragen mail dan naar Maxim, email: maximgottmer@icloud.com