Nieuwsbrief nummer 16 maandag 13 mei 2019

Tuinbouw!

AGENDA

Woensdag 15 mei Studiedag voor alle kleuterleerkrachten. Alle kleuterklassen vrij.
Donderdag 16 mei Colette Dick afwezig. Conny Koers geeft les aan klas 4.
Vrijdag 17 mei Conny Koers geeft les aan klas 2. Lucia Schoonderbeek verricht andere werkzaamheden op school.
Vrijdag 17 mei Informatieochtend voor belangstellenden in noord met o.a. een demonstratieles in groep 3/4 en rondleiding. Aanvang: 09.00 uur.
Maandag 20 mei Sport- en speldag voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4. Kleuterklassen sport en spel in het klein.
Dinsdag 21 mei Een Capoeira workshop in de zaal voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4 met na afloop (rond 14.30 uur) een spetterend optreden van leerlingen en de Capoeira groep.
Voor de kleuters een passend
Dinsdag 21 mei 20.00 uur Inspirerende Lezing door Frans Lutters over het Vrijeschoolonderwijs Aanvang: 20.00 uur met koffie en thee, opmaat met samenzang, lezing, in gesprek met elkaar. Einde 21.30 uur
Woensdag 22 mei feestelijke Grondsteenviering met aansluitend een Internationale Podiumpresentaties voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4. Er is opvang voor kleintjes in de lerarenkamer. Ouders en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Kleuters hebben gewoon school.
Donderdag 23 mei Vanaf 13.00 uur Meet&Greet met kleine markt op het schoolplein in zuid. In noord vanaf 13.00 uur een Meet&Greet op het schoolplein in noord. Tot 13.00 uur gewoon les volgens lesrooster. Muziek met Raissa voor alle kleuterklassen in eigen klas.
Vrijdag 24 mei voorstelling 'Rembrandt' voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4. Alle kleuters gaan naar de Leuke Linde.
Vrijdag 24 mei Avondfeest voor alle ouders, oud leerlingen en oud- ouders van de Parcivalschool. Aanvang 20.00 uur Eindtijd 24.00 uur. Met inbreng van o.a het team, hapjes en drankjes. Meer informatie volgt nog. Deze avond is niet bedoeld voor de leerlingen die NU op de Parcivalschool zitten.
Einde Feestweek
Maandag 27 mei Kim Broere is afwezig. Kendra Loos geeft les aan klas 6.
Maandag 27 mei Nieuwsbrief nummer 17
Woensdag 29 mei Studiedag voor het team. Alle klassen zijn vrij.
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag. Alle klassen vrij.
Vrijdag 31 mei Dag na Hemelvaart. Alle klassen vrij.
Maandag 3 juni Boerderijschool klas 3
Donderdag 6 juni Toneelstuk De Kikkerprinses door groep 3/4 in noord. Voor ouders en naar schoolgaande broers en zussen. Aanvang: 08.45 uur.
Donderdag 6 juni Conny Koers geeft les aan klas 1. Ingrid Mengers verricht andere werkzaamheden.
Donderdag 6 juni Avond over de jaarfeesten door Saskia Koopman, onderwerp: Van lente tot zomer met kunstzinnige verwerking. Aanvang: 20.00 uur
Vrijdag 7 juni Groep 3/4 speelt aan het begin van de dag De Kikkerprinses voor de beide kleutergroepen.
Vrijdag 7 juni Knutsel/klusochtend met koffie en thee voor de verschillende werkgroepen: tuingroep, jaarfeestengroep, naaigroep
Vrijdag 7 juni Medezeggenschapsraad locatie Noord
Vrijdag 7 juni Pinksteren
Maandag 10 juni tweede Pinksterdag Alle klassen vrij
Dinsdag 11 juni Teamstudiedag alle klassen vrij
Donderdag 13 juni Conny Koers geeft les aan klas 3. Sara Erdtsieck verricht andere werkzaamheden.
Vrijdag 14 juni Conny Koers geeft les aan groep 3/4. Eva van Kleef verricht op school andere werkzaamheden.
Donderdag 20 juni Conny Koers geeft les aan klas 2. Lucia SChoonderbeek verricht andere werkzaamheden.
Maandag 24 juni Sint Jansfeest
woensdag 26 juni klassenouderoverleg 08.45- 10.00 uur in zuid
Donderdag 27 juni Conny Koers geeft les aan klas 5. Jesse de Jong verricht andere werkzaamheden.
Vrijdag 28 juni Schoolreisje oudste kleuters noord en zuid.
Vrijdag 28 juni Conny Koers geeft les aan kleuterklas D in Noord. Marcoen Vermeulen gaat mee met het kleuterreisje.
Donderdag 4 juli Conny Koers geeft les aan klas 6. Kendra Loos verricht andere werkzaamheden.
Donderdag 4 juli Jaarafsluiting Team vanaf 17.00 uur
Vrijdag 5 juli Laatste schooldag. Einde schooldag 12.45 uur
Zomervakantie t/m 18 augustus

Van de directie

Parcival als naamdrager van de Arnhemse school is niet zomaar gekozen.
Rudolf Steiner noemt Parcival de pionier van de bewustzijnsziel (Parcival voordrachten, München 1909, GA 266).
Hij kan ons helpen bij het verwezenlijken van datgene wat aan de tijd is: vanuit de vrije school vernieuwende, sociale, culturele impulsen in onze maatschappij laten stromen. Hij kan ons helpen trouw te blijven aan het zelf gekozen ideaal of opdracht en daarvoor durven staan.

In het verhaal lezen we hoe Parcival opgroeit in een omgeving waarin hij volledig wordt afgeschermd van de bestaande wereld. Hoe hij de wereld intrekt, tal van avonturen beleeft en leert zich als ridder te gedragen. Dat helpt hem allemaal niet wanneer hij geroepen wordt tot het behoeden van de Graal. Hij faalt, trekt opnieuw de wereld in, als een eenzaam mens, die zich zelfs van God afwendt. Pas na een lange, lange weg bereikt hij het einddoel: niet het antwoord op alle vragen, maar het leren stellen van de juiste vraag.

Zijn pad wordt gekenmerkt door strijd, alleen door het overwinnen van hindernissen komt hij verder. Dat is ook de kracht en het inspirerende van dit verhaal. Parcival was ongelofelijk trouw aan de zichzelf gestelde opdracht, zelfs in momenten waarin hij het gevoel had dat God hem had verlaten. Hij ging zijn weg zoals hij voelde dat hij die moest gaan.

Het Parcival-epos is hoogst actueel in zijn beschrijving van de (spirituele) ontwikkelingsweg van de moderne mens.
Laat de Parcival een ware inspiratiebron zijn voor allen die deel uitmaken van de Arnhemse school.
Betty Tjerkstra

De Grondsteenviering
De kerntaak van onze school is: (vrijeschool) onderwijs geven.
Het is van groot belang dat hierbij ook de spirituele en menskundige uitgangspunten van ons onderwijs  goed verzorgd worden, zodat het een bron wordt waaruit geput kan worden. Een belangrijke hulp hierbij is de grondsteenspreuk.

De naam ‘grondsteen’ heeft meerdere betekenissen: sluitsteen – hoeksteen, maar de kern van dit begrip is: fundament waarop je kunt bouwen en vertrouwen, dit in letterlijke zin: het gebouw waarin het onderwijs verzorgd wordt. De koperen dodecaëder (twaalfvlak) vormt de grond waarop alle Vrijescholen staan en verbeeldt het doel van ons onderwijs: we moeten zó met de kinderen werken dat ze later, in de volwassenheid, vrij zijn. Met name vrij zijn van de hindernissen die het lichaam kan opwerpen voor het innerlijk, de ziel. Of voor de geest: dat wat je in de diepste zin, in de grond wil. (Rudolf Steiner)

Opvoeding en onderwijs waar de mens centraal staat en waar echt menskundig inzicht voor nodig is. Daar lopen we warm voor. Nog steeds. Jaarlijks bezinnen we ons als gebruikers van dit gebouw op de opdracht die wij in dit gebouw  vervullen. Wij hebben hierbij de geestelijke wereld nodig. De essentie van die opdracht is vervat in de grondsteenspreuk. Door het spreken  van de grondsteenspreuk waarin deze uitgangspunten concreet benoemd worden, erkennen en herkennen medewerkers en ouders de waarde ervan en kunnen wij ons hiermee daadwerkelijk verbinden.

Hierbij nodig ik u van harte uit voor het bijwonen van de grondsteenviering op 23 mei 11.30 uur in de zaal. Het programma: De Grondsteenspreuk wordt opgezegd, we geven elkaar de hand en brengen een symbolische toast uit op de Parcivalschool.

Betty Tjerkstra

FEESTWEEK

Hieronder volgt het programma voor de kleuters en daarna het programma voor klas 1 t/m 6 en groep 3-4.
Maandag
Locatie: Noord en Zuid op eigen locatie
Activiteit: Buiten op het plein spelletjes spelen. Denk hierbij aan schipper mag ik overvaren, kringspelen, eenvoudige balspelen etc.
Tijdstip: 13u-14.15

Dinsdag
Locatie: Noord en Zuid op eigen locatie
Activiteit: De kinderen mogen verkleed naar school komen als iemand uit een ander land. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een indiaan, cowboy, Eskimo etc.

Woensdag
Locatie: Noord en Zuid op eigen locatie
Activiteit: Pannenkoeken eten.
Tijdstip: 12uur uur eten van de pannenkoeken. Om half 11 beginnen de ouders met bakken met bakken.
Nodig: per klas 3 ouders die pannenkoeken komen bakken op school. (klassenouders vragen mensen) Om 12 uur worden deze dag in plaats van boterhammen pannenkoeken gegeten.

Donderdag
Locatie: Noord en Zuid op eigen locatie
Activiteit: Meet & Greet
Verkoop van baksels gemaakt door ouders.
IJscoman en koffiekraam met gratis lekkers voor ouders en kinderen zijn aanwezig op het schoolplein.
Tijdstip: 13u-14.45
Toelichting tijdstip: Vanaf 13u zijn de ouders welkom op het schoolplein bij de meet&greet. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de kinderen tot 14.45u aangezien niet alle ouders al om 13u zullen komen. Om 14.45u  gaat iedereen naar huis en wordt er opgeruimd. Het is prima als ouders met hun kinderen voor 14.45u al naar huis gaan als zij voor die tijd al uitgekeken/gekletst/gegeten zijn.

Nodig: Per klas  twee ouders die de verkoopkraampjes beheren en achteraf helpen met opruimen. Per klas zorgen de ouders voor drie baksels die verkocht kunnen worden bij deze kraampjes.

Muzikanten in Noord en in Zuid zijn van harte uitgenodigd om te komen spelen op het plein. 

Vrijdag
Locatie: Noord en Zuid beiden naar speeltuin de leuke linde.
Tijdstip: 9u-12u. Kinderen worden om 9 uur door hun ouders gebracht naar de Leuke Linde en om 12 uur weer opgehaald bij de Leuke Linde. De kinderen nemen zelf wat te eten en drinken mee.
Nodig: per klas 4 ouders ter ondersteuning van de leerkracht.

Programma klas 1 t/m 6 en groep 3-4

Op maandag 20 mei is er een voetbaltoernooi en een trefbaltoernooi voor klas 1 t/m 6 en groep 3-4. Aanvang: 11.00 uur.

Op dinsdag 21 mei is er voor alle klassen een workshop Capoeira, locatie: in de zaal in zuid. Elke workshop duurt ongeveer 50 minuten.
Het rooster is als volgt:
Om 8.30 uur begint klas 6, dan klas 5, klas 4, klas 3, klas 2, klas 1 en als laatste groep 3-4. De dag wordt afgesloten met een spetterende demonstratie van capoeira voor alle klassen.

Op woensdag 23 mei beginnen we om 11.30 uur in de zaal met de grondsteenviering en brengen we een gezamenlijke toast uit op de Parcivalschool.
Aansluitend zijn er podiumpresentaties met een internationaal tintje. Klas 6 verzorgt de catering. Deze bijeenkomst is niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Donderdag 23 mei 2019, Meet&Greet van 13.10- 14.45 uur
We ontmoeten elkaar in een gezellige sfeer met markt, door de kinderen gemaakt en verzorgd. De opbrengst gaat naar een school in India. De kinderen in zuid mogen overal spelen, ook op de Hakkebrak. Er is toezicht vanuit school.
Thema: geluksvogels, met knipoog naar de traditionele meimarkt: Dresscode: je bloementjes jurk en je vogelaars pet.

Locatie: Noord en Zuid op eigen plein. De school trakteert op koffie met wat lekkers voor ouders en een ijsje voor de kinderen. In de klas besteden we aandacht aan het op je beurt wachten op een ijsje.

Markt (1 kleedje per klas, op tafels en/ of op de grond)
Aanbod ter verkoop:
1 geknutseld item per kind (klas 1-6)
3 baksels per klas (gebakken door ouders)

In zuid kunnen de kinderen tijdens de markt spelen op: de Hakkebrak, kleuterplein (met materialen) en achterplein.  Op zuid staat de jaarfeestengroep met een stand.
In noord blijven de kinderen op de twee pleinen. Teamleden verdelen zich en houden hier toezicht.


Op vrijdag zien klassen en groep 3/4 de voorstelling Rembrandt. Speciaal voor ‘Het Jaar van Rembrandt’ is deze voorstelling voor kinderen gemaakt. Een voorstelling waarin acteur Maarten Kat speelt, vertelt en zingt over de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn.

Feestavond 
Op vrijdag 24 mei feestavond van 20.00-0.00 uur.  Voor oud-leerlingen en (oud)-ouders en (oud)-medewerkers. DJ Arjan verzorgt de muziek, onder het genot van een hapje en drankje maken we er een gezellig feest van. We hopen velen van jullie te zien op deze avond!

Tuinseizoen

Kleuterplein
Vrijdag 10 mei zijn de borders voor de kleuters en peuters van de Parcivalschool Zuid opnieuw ingeplant. Dit zou niet zijn gelukt zonder de hulp van alle kleuters. Met 9 ouders zijn we vrijdagochtend aan de gang gegaan om alle plantjes op de juiste plek te zetten.
Daarna was het de taak aan de kleuters om een plantje of twee uit te zoeken en te planten. Gat graven, meten of het plantje er in kan, plantje uit de pot krijgen, wortels uit elkaar kriebelen en planten maar! Heel enthousiast gingen ze aan het werk.

Thalysia (moeder Ronja), Liesje (moeder Tobi), Maaike (moeder Daan) en Ruth (moeder Joris)

Ouderbijdrage

Eind mei gaat er iets veranderen in de verwerking van de ouderbijdrage.
Al sinds vele jaren is Rita Vrielink de verwerker en contactpersoon van de ouderbijdrage van alle scholen behorende bij de Stichting Vrijescholen Athena.

Met ingang van 20 mei legt Rita deze werkzaamheden neer omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Per deze datum heeft zij de werkzaamheden overgedragen aan het secretariaat van Athena, bij Lia Mulderij en Karin van Veen.

Vanaf deze datum zijn zij de contactpersonen inzake de ouderbijdrage. Voor vragen of informatie kunt alle dagen (behoudens de woensdag) tussen 09.00 en 15.00 uur bij hen terecht. Zij zijn telefonisch te bereiken op 0570 – 612 459. Het mail adres blijft gelijk: ouderbijdragen@vsathena.nl .
Het mobiele telefoonnummer dat bij de communicatiegegevens van Rita staat komt te vervallen.

Rita heeft Lia en Karin ingewerkt op de wijze zoals de ouderbijdrage al vele jaren door haar is verricht. Wij vertrouwen er op dat zij het werk op deze wijze zullen voortzetten en wij bedanken Rita voor alle werkzaamheden inzake de ouderbijdrage van de afgelopen jaren.

Prikbord 

Tuinderij de Mijmering
Alle berichtjes en de poster hebben effect, we hebben inmiddels
6 geïnteresseerden voor een ophaallocatie op Parcival -noord voor ons
groentepakket!

Daarom willen we graag met een pilot starten. Ons idee is om op dinsdag
21 mei te starten voor een periode van 6 weken. In deze periode kunnen
deelnemers met ons groenteabonnement kennismaken en kunnen wij (school en
tuinderij) kijken hoe we een ophaalpunt praktisch gaan vormgeven.
Aan het einde van deze periode bespreken we graag hoe het is bevallen, wat
er goed is, verbeterd kan worden en of jullie door willen gaan. We kijken
dan ook hoe we het kunnen vormgeven tijdens de zomervakantie en daarna.

Om dit ophaalpunt op te starten stemmen we woensdag 15 mei af met Betty over
een geschikte plek, tijdstip van de groentepakketten leveren en ophalen en
contactgegevens voor wanneer iets niet goed gaat.
De deelnemers laten we vandaag al laten dat we gaan starten met een
proefperiode.
Met vriendelijke groet,
Jeannette Oppedijk van Veen,
06-14149251,
Tuinderij de Mijmering
*Verse groenten van Arnhemse Grond*
www.demijmering.nl

Openbare muzikale Presentatie van de Koorschool Arnhem.
Datum: woensdag 19 juni.
Tijdstip: 13.15 u. tot 13.50 u.
Locatie: Parcivalschool Arnhem-zuid.
Docent: Thea Endedijk

Alle ouders van kinderen die volgend jaar naar klas 1 of 2 gaan  zijn hier van harte welkom. De kinderen van koorklas 1 (7 kinderen) laten zien wat we allemaal doen op de koorschool.
zingen – veel liedjes leren – stemvorming – handzingen met doremi – werken met de ritmemat en de ritmekaarten – bewegen – dansen – werken met materialen – lopen in de maat – het begin van een canon – zelfstandigheid in zingen – noten – muzikaal samenwerken  -lezen en schrijven met hulp van de Nachtegaalmethode – zingen van notenschrift (van blad zingen).

Als je kind belangstelling heeft voor zingen en leren noten lezen kom dan met je kind naar de presentatie. Evt. kun je je op die middag  met je naam en emailadres inschrijven als belangstellende. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de start van de koorschool in het nieuwe jaar.Je kunt ook een email sturen naar info@koorschoolarnhem.nl voor meer informatie. Op de website www.koorschoolarnhem.nl vind je de brochure met meer informatie over de werkwijze.

Kinderyoga

Open dag van Under The Tree op zaterdag 25 mei.
Je kunt kennismaken met o.a. yoga, dans, schilderen en lezingen. Of ervaar een reiki,- massage- of pranic healing behandeling.

Kledingbeurs


Coehoorn