Nieuwsbrief nummer 15 maandag 15 april 2019

Fijne Pasen!

AGENDA 

Maandag 15 april Nieuwsbrief nummer 15 eind van de middag online
Dinsdag 16 april IEP Eindtoets klas 6
Woensdag 17 april IEP Eindtoets klas 6
Woensdag 17 april Eva van Kleef is afwezig. Raissa Ram geeft les aan groep 3/4.
Donderdag 18 april Alle gymlessen vervallen.
Vrijdag 19 april Paasviering
Vrijdag 19 april 12.45 uur Start Meivakantie t/m 5 mei
Maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei is Jesse de Jong, klas 5, afwezig. Op dit moment is er nog geen invalleerkracht beschikbaar. We blijven zoeken.
Maandag 6 mei Boerderijschool klas 3
Dinsdag 7 mei ouderavond kleuterklassen: noord en zuid op eigen locatie
Woensdag 8 mei Klassenouderoverleg op Noord 08.45 uur-10.00 uur
Donderdag 9 mei Kim Broere afwezig. Conny Koers geeft les aan klas 5.
Maandag 13 mei Nieuwsbrief nummer 16 einde van de middag online
Woensdag 15 mei Studiedag voor alle kleuterleerkrachten. Alle kleuterklassen vrij.
Donderdag 16 mei Colette Dick afwezig. Conny Koers geeft les aan klas 4.
Vrijdag 17 mei Informatieochtend voor belangstellenden in noord met o.a. een demonstratieles in groep 3/4 en rondleiding. Aanvang: 09.00 uur.
Maandag 20 mei Sport- en speldag voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4. Kleuterklassen sport en spel in het klein.
Dinsdag 21 mei Een Capoeira workshop in de zaal voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4 met na afloop (rond 14.30 uur) een spetterend optreden van leerlingen en de Capoeira groep.
Voor de kleuters een passend
Dinsdag 21 mei 20.00 uur Inspirerende Lezing door Frans Lutters over het Vrijeschoolonderwijs Aanvang: 20.00 uur met koffie en thee, opmaat met samenzang, lezing, in gesprek met elkaar. Einde 21.30 uur
Woensdag 22 mei feestelijke Grondsteenviering met aansluitend een Internationale Podiumpresentaties voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4. Er is opvang voor kleintjes in de lerarenkamer. Ouders en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Kleuters hebben gewoon school.
Donderdag 23 mei Vanaf 13.00 uur Meet&Greet met kleine markt op het schoolplein in zuid. In noord vanaf 13.00 uur een Meet&Greet op het schoolplein in noord. Tot 13.00 uur gewoon les volgens lesrooster.
Vrijdag 24 mei voorstelling 'Rembrandt' voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4. Muziek met Raissa voor alle kleuterklassen in eigen klas.
Vrijdag 24 mei Avondfeest voor alle ouders, oud leerlingen en oud- ouders van de Parcivalschool. Aanvang 20.00 uur Eindtijd 24.00 uur. Met inbreng van o.a het team, hapjes en drankjes. Meer informatie volgt nog.
Einde Feestweek
Woensdag 29 mei Studiedag voor het team. Alle klassen zijn vrij.
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag. Alle klassen vrij.
Vrijdag 31 mei Dag na Hemelvaart. Alle klassen vrij.
Vrijdag 7 juni Knutsel/klusochtend voor de verschillende groepen
Vrijdag 28 juni Schoolreisje oudste kleuters noord en zuid.

Van de Directie


“Is dit Pasen?” vraag ik me af. Ik zit aan een mooi gedekte paastafel in de supermarkt.
De aarde ademt uit en bloesems versieren de bomen. Pinksterbloemen, het gras op de dijk. Het licht verandert; het wordt lichter, de lucht tintelend fris. De leeuweriken en merels zingen het hoogste lied. Vogels bouwen hun nesten, er gebeurt iets tussen hemel en aarde. Waarom zingen de vogels en voor wie? Als jong meisje zat ik op 1e paasdag in de kerk en aan het einde van de dienst klonken dan de woorden: ‘Hosanna, hij is waarlijk opgestaan’.  Nu ik volwassen ben, weet ik dat na de bloesems en het licht van Pasen Sint Jan komt. Hoogzomer. En dan het verwelken in de herfst. En dan kerst. Voor mij hoort dat allemaal bij elkaar. De kringloop van hemel en aarde. Die gedachten met bewustzijn vieren. Oftewel het verschil tussen een lege dop en een gevuld ei.
Vrolijk Pasen.

Betty Tjerkstra

Even voorstellen

Mijn naam is Miranda Leenders. Vanaf 18 maart ben ik met veel plezier en enthousiasme als interim-directeur gestart op de Parcivalschool. Tot aan de zomervakantie neem ik samen met Betty Tjerkstra de directietaken op mij, na de zomervakantie zal ik deze volledig gaan overnemen.
Qua werkverdeling zullen -tot aan de zomervakantie- de dagelijkse gang van zaken onder de verantwoordelijkheid van Betty blijven vallen en richten mijn werkzaamheden zich voornamelijk op de voorbereidingen voor het komende schooljaar. Betty zal haar werkzaamheden langzaam gaan afbouwen en ik zal gedurende de komende maanden dus steeds meer gaan oppakken.

Even iets kort over mijzelf.
Ik ben getrouwd en heb 2 geweldige dochters. Silke wordt volgende week 16 jaar en Willemijn is nu 17. Al vanaf een jaar of 4 droomde ik van een baan als juf. Inmiddels ben ik meer dan 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb 10 jaar als leerkracht voor de groep gestaan en ben daarna 10 jaar directeur geweest op de verschillende scholen. Naast het directeurschap heb ik 8 jaar geleden mijn eigen onderwijsadviesbureau opgericht, The Succes Factory. Ik ontwikkel en geef trainingen aan zowel leerkrachten als directies op het gebied van gedrag en communicatie, ik begeleid organisaties bij verbetertrajecten en voer interim-werkzaamheden uit. Sinds 2016 doe ik dat fulltime als zelfstandig ondernemer.
Tot aan de zomervakantie zal ik veelal op de maandagmiddag, woensdag en vrijdag aanwezig zijn. Soms willen mijn “vaste dagen” nog wel eens wat afwijken, omdat ik naast deze opdracht bij de Parcivalschool nog voor een andere opdrachtgever werk.

Mocht u mij graag willen spreken, loop dan gerust mijn kantoor even binnen. Ben ik er niet dan kunt u mij mailen op; m.leenders@vsathena.nl. Ik zal in dat geval z.s.m. contact met u opnemen.

Hartelijke groet,

Miranda Leenders

Programma Paasviering
Op beide locaties wordt Pasen gevierd. In Zuid wordt in de ochtend op het plein gezongen door het ouderkoor, samen met het team. Waarna de kinderen naar binnen gaan, hun stoel pakken en naar de zaal gaan. In de zaal worden paasliederen gezongen en een verhaal verteld. Daarna gaan de kinderen terug naar de klas, om vervolgens paaseieren te gaan zoeken rondom de school. Hierna is er in alle klassen een paasontbijt.
In Noord gaan de kinderen eerst naar de klas en daarna naar het kleine zaaltje. Daar wordt een paasverhaal verteld, waarna de kinderen paaseieren gaan zoeken in het Coehoornpark. Aansluitend is er voor alle kinderen een paasontbijt.
Rond 12.45 is de schooldag ten einde en begint de meivakantie.

Op weg naar Pasen
Palmzondag is de eerste dag van de Stille Week, ook de Goede of de Heilige Week genoemd en herinnert aan de intocht van Christus in Jeruzalem voordat Hij op Goede Vrijdag gekruisigd zou worden. Mensen sloegen takken van de palmen, symbolen van leven, om ze uit te spreiden op de weg, die Christus, gezeten op een ezelsveulen, volgde. In een uitbundig hosanna barstten ze los en volgden de stoet.
En bovenop de Palmpaasstok: de haan! Ons wakkere ‘ik’.
We vieren Pasen op de eerste zondag na de volle maan na het lentepunt, 21 april.Het historische gebeuren van de kruisdood en de opstanding, het mysterie op Golgotha, waar bij het ene leven in het andere overging, is voor kinderen moeilijk te begrijpen.
Alle voorjaarsprocessen in de natuur daarentegen kunnen we met vreugde beleven; de voortdurende veranderingen, die nieuw leven tonen: bloesem uit de knoppen, jonge vogels in het nestkastje, lammetjes in de wei, het veulen bij de moeder, kuikens uit het ei en de vlinder die zichzelf uit de cocon bevrijdt.
Kijkend vanuit de vier wezensdelen kun je zeggen dat Pasen een bijzonder appel doet op het ‘ik’. Het ’ik’, zichzelf ontwikkelend tot de biografie, werkt in op de andere drie wezensdelen. Het eigent zich delen toe van deze wezensdelen, werkt ze om. Zo wil de dood niet vernietigen, maar de ene levensvorm in de andere laten overgaan. Pasen is het feest van de opstanding uit de dood. Deze ‘Paasgedachte’ kan  in de ziel van de mens de ‘Michaelsgedachte’ wekken.

Bezetting klas 1 en klas 2 na meivakantie en tot zomervakantie
In de periode na de meivakantie en tot de zomervakantie geeft Elien Looyen op maandag en dinsdag les aan klas 2.
Lucia Schoonderbeek geeft op woensdag, donderdag en vrijdag les aan klas 2.
In klas 1 geeft Ingrid Mengers na de meivakantie les op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Elien Looyen geeft op vrijdag les aan klas 1.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie van 12-10-2019 t/m  20-10-2019
Kerstvakantie van 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie van 22-02-2020 t/m 01-03-2020
Tweede paasdag 13-4-2020
Meivakantie en Koningsdag van 25-4-2020 t/m 10-5-2020
Hemelvaartsdag & vrijdag van 21-5-2020 t/m 22-5-2020
Tweede pinksterdag 1-6-2020
Zomervakantie van 11-7-2020 t/m 23-8-2020

Studiedagen
Studiedag Stichting Athena 20-09-2019

De overige studiedagen zijn nog niet bekend

Afscheid
Op donderdag 11 april hebben we afscheid genomen van Dorien Schotpoort. Dorien Schotpoort heeft een jaar lang als invalleerkracht gewerkt in kleuterklas C. Ze heeft van de kleuters afscheid genomen, van de ouders en daarna intern.
Namens allen: dank je wel, Dorien, voor je inzet en je enorme betrokkenheid.

PASEN

‘Paaszondag is de eerste zondag die volgt op de eerste volle maan nadat de zon het lentepunt overschreden heeft.’
Een prozaïsch aandoende regel, zo op het eerste gezicht, die we eerst wat nader moeten bekijken.
De zon doorloopt in de loop van het jaar een gordel van twaalf sterrenbeelden: de beel­den van de dierenriem. Op een sterrenkaart kan men de weg tekenen die het middelpunt van de zonneschijf aflegt in een jaar. Deze lijn, een soort hartlijn van de dierenriem, heet de ecliptica. Behalve de zon houden zich ook de maan en de planeten altijd in de dierenriem op.

Een andere belangrijke cirkel aan de sterren­hemel is de hemelequator. Deze cirkel ver­deelt de hemelbol in een noordelijk en een zuidelijk halfrond. Zoals ieder mens het middelpunt is van zijn persoonlijke horizon, zo staan alle men­sen in het middelpunt van deze grote cirkel aan de hemel, die we daarom ook wel mens­heidshorizon mogen noemen.

In deze tijd kunnen we het verhaal van Tobias vertellen uit de apocriefe evangeliën.

ln Nineveh leeft onder de gevangen Israëlieten de oude, vrome Tobias. Hij helpt, verzorgt en troost zijn arme lotgenoten, waar hij maar kan. Maar dan slaat ook bij Tobias het lot hard toe. Zittend voor zijn huis valt er poep van een vogel op zijn ogen en hij wordt blind. Nu zijn ook zijn zorgen groot. Hij roept zijn zoon Tobias en geeft hem de opdracht naar een zekere Gabael te rei­zen, aan wie hij een som geld leende. Maar wie zal de jonge Tobias de weg wijzen? Het is een edele, wijze man, Azarias, die, o wonder, op hem schijnt te wachten en hem begeleiden wil. Zij komen bij de rivier de Tigris en Tobias wil zijn vermoeide voeten wassen. Doch plotseling is daar een grote vis. “O heer, help, hij wil mij verslinden”, roept Tobias vol angst.”Grijp de vis”,  luidt het antwoord; “dood hem en bewaar lever, hart en gal; ze hebben grote geneeskracht en kunnen je vele diensten bewijzen”. Dan komen ze bij Raguel, een oom van Tobias. Azarias vertelt, dat de dochter Sara ‘s nachts bezeten is, van een demon. Vele mannen werden reeds door deze duivel gedood, maar als Tobias lever en hart van de vis offert en op God vertrouwt, zal hij Sara kunnen verlossen. En zo geschiedt het ook. Grote vreugde en dank­baarheid! Tobias mag Sara als bruid naar zijn ouders brengen. Ondertussen heeft Azarias bij Gabael het geld gehaald en de terugreis wordt aanvaard. Vol verlangen zien Tobias en zijn vrouw Hanna uit naar de terugkeer van hun zoon. Hoe groot is hun vreugde en verrassing als dan Tobias met Sara eindelijk thuiskomt. En de dankbaarheid kent geen grenzen als Tobias met de gal van de vis de blindheid van zijn vader genezen kan!

Maar wie is die wonderbaarlijke metgezel, die Azarias, die de ge­neeskracht kende van de vis (het symbool van Christus) en de grote helper werd van de jonge Tobias? Het is de engel Rafaël, ook wel Mercurius genaamd (de mercuriusstaf hebben immers de artsen als symbool!).

Een schilderij van Rembrandt (die vele malen dit verhaal van Tobias uitbeeldde) laat zien, hoe allen vol ontzag zien, hoe Rafael ten hemel stijgt. Ook uit de school van Botticelli is een prachtig schilderij bekend; Tobias begeleid door Rafael, rechts van Rafaél Michaël en links van Tobias Gabriél!

En in een toneelspel over Tobias klinkt het tot slot:

Ik Rafaël
Werd door God gezonden,
Om te genezen alle wonden.
Tobias zag het licht weer schijnen
De boze demon moest verdwijnen.
En zo kon nu de knecht des Heren,
Het grote leed in vreugd’ verkeren.

Eiertak(ken)

Blaas een ei uit door er aan twee kanten een gaatje in te prikken, dan voorzichtig blazen boven een kopje.
Hang het ei op door in het gaatje een halve lucifer aan een draadje te laten zakken. Hang de uitgeblazen eieren op aan een uitlopende tak of aan een hoepel die omwikkeld wordt met groen crêpepapier.

TUIN
Het tuinseizoen op de Parcivalschool Zuid is begonnen!De moestuin die jaren rondom het ronde pleintje is geweest heeft plaats moeten maken voor andere activiteiten zoals St Jan.
Vandaar de actie om op een andere plek achter de school op maandag 15 april 4 moestuinbakken te maken. Vijf vaders hebben hier de kleigrond omgespit, de bakken zijn gemaakt en gevuld met nieuwe teelaarde en compost zodat klas 5 hier dit jaar nog kan gaan zaaien en oogsten. Dit sluit mooi aan op hun plantkundeperiode die ze nu hebben. Het Natuurcentrum Arnhem verzorgt het teeltplan met mooie documentatie per soort die geplant wordt. Het zaai en pootgoed is biologisch. En ouders zullen met de kinderen 1x per week de tuin in gaan om de moestuin bij te houden.
Kleuterplein

Bij de borders van het kleuterplein is de afgelopen weken door 4 moeders een nieuw plantplan gemaakt, onkruid verwijderd en nieuwe aarde aangebracht. Dit onder begeleiding van een aantal enthousiaste kleuters die tijdens het buiten spelen graag kwamen helpen.
Vrijdag 10 mei gaan we de plantjes samen met de kinderen planten en water geven. Het beplantingsplan is zo gemaakt dat er steeds wat bloeit, niet alleen tijdens de zomervakantie, en dat er ook zo nu en dan wat te oogsten is zoals aardbeien, bieslook, besjes en oregano.

Ouders zijn van harte welkom om af en toe een half uurtje onkruid te plukken zodat de plantjes niet overwoekerd zullen worden voordat ze gaan groeien. Wil je meer weten dan vertellen we graag meer:
Thalysia (moeder Ronja), Liesje (moeder Tobi), Maaike (moeder Daan) en Ruth (moeder Joris)

Pianist(e) gezocht.
Het ouderkoor van de Parcivalschool is op zoek naar een pianist die ons af en toe tegen een vergoeding zou kunnen begeleiden. Is er onder de ouders iemand die dat zou willen doen? Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt kunt u een mail sturen naar maximgottmer@tiscali.nl 

Prikbord

Beste ouders,

Willen jullie graag elke week een tas vol verse groente en deze tegelijk met je kindje ophalen van school? Lees dan even verder :)Wij zijn Adam en Jeannette, we hebben een kleine tuinderij in Arnhem (www.demijmering.nl) waar wij op biologische wijze groenten telen. In gesprek met een paar jonge moeders ontstond het idee om een ophaallocatie bij Parcival-noord te beginnen. Zo kun je iedere week tegelijkertijd met je kindje een groentetas vol heerlijke, verse en voedende groenten ophalen. Voor ons sluit het heel mooi aan bij onze wens om natuurlijk ouderschap en gezonde voeding voor kinderen vorm te geven.

* De groentetassen leveren we op dinsdagmiddag
* We bieden een seizoensabonnement van 25 weken (half mei tot eind oktober) voor € 200 of een proefabonnement van 6 weken voor € 48.
* In de groentetas kun je 3 à 4 soorten groenten, vb worteltjes, bietjes, boontjes, komkommer of tomaat, een bosje geurige kruiden en frisse slablaadjes verwachten.

Heb je interesse? Laat dan je gegevens achter via deze link: https://demijmering.nl/parcival-noord/
We horen het graag voor 1 mei. Bij voldoende interesse gaan we verder in gesprek over het opzetten.

Met vriendelijke groet,
Jeannette & Adam

Tuinderij de Mijmering
Verse groente van Arnhemse grond

www.demijmering.nl
tuinderij@demijmering.nl

Betreft: uitnodiging  feestavond Parcivalschool vrijdag 24 mei 2019

Met groot genoegen nodigen wij jullie uit voor de feestavond op de Parcivalschool. Het feest is georganiseerd om  samen het Waldorf 100 jarig bestaan te vieren!

De hele week staat de school in het teken van het feest. De week sluiten we af met een daverend schoolfeest voor ouders, oud- leerkrachten en -ouders en -leerlingen op vrijdag 24 mei van 20.00  tot 24.00 uur.

Wij horen graag van u of u komt op deze feestavond! We vragen u om een foto mee te nemen uit de periode dat u op school zat of werkzaam was en deze op te hangen op het bord in de hal.

Aanmelden: feestweekparcival@gmail.com in verband met de catering.
We hopen en rekenen op jullie komst!