Nieuwsbrief nummer 14 maandag 1 april 2019

Agenda

Woensdag 3 april Grote Rekendag Thema: Uit verhouding. Alle kinderen mogen verkleed (graag iets te groot of iets te klein aan) op school komen. Graag één kledingstuk!
Donderdag 4 april Elien Looyen (klas 2) afwezig. Conny Koers vervangt.
Vrijdag 5 april Podiumpresentaties klas 1 t/m 6 en groep 3-4. Van 11.30 tot 12.30 uur Een bijzonder feestje, want klas 5 speelt 'Perseus' . Alle andere klassen kijken, ze treden zelf niet op.
Met aansluitend de Lente Meet&Greet
Vrijdag 5 april Lente Meet&Greet, aanvang 13.00 uur
Vrijdag 5 april Medezeggenschapsraad 13.30-15.00 uur locatie: zuid
Maandag 8 april Boerderijschool klas 3
Donderdag 11 april Kendra Loos afwezig. Conny Koers vervangt.
Donderdag 11 april Sporttoernooi voor klas 3 t/m 6 is verplaatst naar maandag 20 mei
Vrijdag 12 april Palm Pasen optocht om 12.00 uur Voor klas 1 en 2 en groep 3/4 en voor alle kleuterklassen: A,B,C,D en E. De optocht is op eigen locatie. Via de klassenouders volgt meer informatie.
Maandag 15 april Nieuwsbrief nummer 15 eind van de middag online
Dinsdag 16 april IEP Eindtoets klas 6
Woensdag 17 april IEP Eindtoets klas 6
Woensdag 17 april Eva van Kleef is afwezig. Raissa Ram geeft les aan groep 3/4.
Vrijdag 19 april Paasviering
Vrijdag 19 april 12.45 uur Start Meivakantie t/m 5 mei
Maandag 6 mei Boerderijschool klas 3
Dinsdag 7 mei ouderavond kleuterklassen: noord en zuid op eigen locatie
Woensdag 8 mei Klassenouderoverleg op Noord 08.45 uur-10.00 uur
Donderdag 9 mei Kim Broere afwezig. Conny Koers geeft les aan klas 5.
Woensdag 15 mei Studiedag voor alle kleuterleerkrachten. Alle kleuterklassen vrij.
Donderdag 16 mei Colette Dick afwezig. Conny Koers geeft les aan klas 4.
Vrijdag 17 mei Informatieochtend voor belangstellenden in noord met o.a. een demonstratieles in groep 3/4 en rondleiding. Aanvang: 09.00 uur.
Maandag 20 mei Sport- en speldag voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4. Kleuterklassen sport en spel in het klein.
Dinsdag 21 mei Een Capoeira workshop in de zaal voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4 met na afloop (rond 14.30 uur) een spetterend optreden van leerlingen en de Capoeira groep.
Voor de kleuters een passend
Dinsdag 21 mei 20.00 uur Inspirerende Lezing door Frans Lutters over het Vrijeschoolonderwijs Aanvang: 20.00 uur met koffie en thee, opmaat met samenzang, lezing, in gesprek met elkaar. Einde 21.30 uur
Woensdag 22 mei feestelijke Grondsteenviering met aansluitend een Internationale Podiumpresentaties voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4. Er is opvang voor kleintjes in de lerarenkamer. Ouders en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Kleuters hebben gewoon school.
Donderdag 23 mei Vanaf 13.00 uur Meet&Greet met kleine markt op het schoolplein in zuid. In noord vanaf 13.00 uur een Meet&Greet op het schoolplein in noord. Tot 13.00 uur gewoon les volgens lesrooster.
Vrijdag 24 mei voorstelling 'Rembrandt' voor klas 1 t/m 6 en groep 3/4. Muziek met Raissa voor alle kleuterklassen in eigen klas.
Vrijdag 24 mei Avondfeest voor alle ouders, oud leerlingen en oud- ouders van de Parcivalschool. Aanvang 20.00 uur Eindtijd 24.00 uur. Met inbreng van o.a het team, hapjes en drankjes. Meer informatie volgt nog.
Woensdag 29 mei Studiedag voor het team. Alle klassen zijn vrij.
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag. Alle klassen vrij.
Vrijdag 31 mei Dag na Hemelvaart. Alle klassen vrij.
Vrijdag 28 juni Schoolreisje oudste kleuters noord en zuid.

Van de directie
Viooltje staat voor ik denk aan jou. Lees ik op het zakje ‘Fijne herinneringen zaaien’. Ik kreeg het aan het einde van het vorig schooljaar van een zesdeklasser, een meisje. Ik open het zakje, strooi de zaadjes op de aarde en denk aan haar. Ik herinner me het feit dat ik haar naam dikwijls verwarde met die van een ander meisje. Lea of Lola?  Ook zie ik haar blonde haren, haar heldere blik en hoor haar wijze antwoorden. Hoe zou het met haar gaan? Allerlei gedachten aan haar en de andere schoolverlaters van 2018 komen omhoog. Het is echt waar. De tekst op het zakje klopt: ik ben fijne herinneringen aan het zaaien.
Betty Tjerkstra

Telefoonnummer Parcivalschool noord: 026-8200529
Telefoonnummer Parcivalschool zuid: 026-3213174
Telefoonnummer ziekmeldingen voor noord en zuid is ongewijzigd: 026-3211281
Voor (algemene) vragen over de leerlingenadministratie en inschrijvingen, kunt u het beste bellen met Parcivalschool zuid.

 

Zo doen we het op de Parcivalschool in zuid
We realiseren ons dat het mooie lenteweer uitnodigt om na einde schooltijd gezellig te blijven plakken, om te spelen en te praten. Toch vragen we jullie vriendelijk om dat op een andere plaats te doen. Het Jeugdplein is dichtbij en daar is het ook gezellig.

Daarbij graag aandacht voor de volgende regels ( zie ook schoolgids)
Eigen ballen blijven thuis. Tijdens de pauzes wordt er gevoetbald (volgens het rooster) op het pleintje met de goaltjes. Vòòr 08.30 uur mag er niet gevoetbald worden op het plein. Na schooltijd ook niet. Reden: De leerlingen die per fiets aankomen moeten na het parkeren van de fiets, in de fietsenstalling, via het voetbalpleintje veilig naar het grote plein kunnen lopen. Zij zijn op het schoolterrein (binnen de hekken) aangekomen en moeten op het schoolterrein blijven. En na schooltijd vice versa.
Na schooltijd gaan we direct naar huis. Het schoolplein is dan voor de kinderen van de BSO en op woensdag voor de Koorschool. Het hek sluit een kwartier na einde schooldag.

Op verzoek van ouders zijn de Pauzeregels voor klas 1 t/m 6 in zuid vandaag aan alle ouders verstuurd.

Ondertussen in noord….
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn de kinderen van groep 3/4 pootaardappeltjes in de grond aan het planten met hun juf. Planten in de nieuw aangelegde schooltuin, vlakbij de Brugstraat in het gezellige Coehoornpark. Een heerlijke plek waar ook het paasfeest gevierd gaat worden en wie weet welke feesten nog meer? Met hulp van andere ouders hebben we hier een fijne schooltuin gecreëerd. Weer een aanwinst voor onze school die nu steeds meer vorm begint te krijgen. Ik voel me trots!
Ook het plein wordt flink aangepakt, want (aldus de ouders) het moet veel groener! Vorige maand is er een klusdag geweest waarbij o.a. het hek is ingevlochten en de muren zijn klaargemaakt om ze deze maand te schilderen! Wat een gezellige groep zeer betrokken ouders hebben we toch!

Volgend jaar schuiven we een stukje door: groep 3/4 wordt 4/5 en verhuist naar de eerste verdieping. Er komt een nieuwe groep 3! Er zijn nog plekjes vrij on deze groepen. Ik ben benieuwd welke kinderen uit zuid, wonend in noord volgend jaar hun aardappeltjes hier komen poten!! Wie waagt de sprong? Van harte welkom!!
Warme groet, Annemarie Smits

Het schoolreisje voor oudste kleuters is op vrijdag 28 juni. In de schoolgids staat een verkeerde datum. Noord en zuid gaan niet samen op schoolreis.

Als er geen invalleerkracht beschikbaar is:  
Kan in sommige gevallen de BSO opvang bieden. Wanneer kan dat?
Gemaakte afspraken met de BSO:
1. de school geeft minimaal twee dagen van te voren aan mij door als deze situatie ontstaat
2. op dat moment gaat de BSO bekijken of we het kunnen regelen met personeel. Aangezien eigenlijk alleen Petra kan werken, is deze voorwaarde echt gesteld.
3. Als we het kunnen regelen, dan geeft de BSO het door aan de directeur.
4. Zij informeert de ouders dan en zij geven bij de BSO de kinderen door die opvang nodig hebben. Deze ouders betalen dan extra voor de opvang.
5. Bij minimaal 5 kinderen kunnen we open gaan.

Stagiaire
Lola komt vanaf vandaag de komende 3 weken stage lopen in groep 3/4 Noord, bij juf Eva. Zij is een eerstejaars studente van de Vrijeschool Pabo in Leiden.

Jaarfeestengroep
De jaarfeestengroep is er ter ondersteuning van activiteiten die te maken hebben met het vieren van het jaar. Zo zijn we o.a. bezig met het samenstellen van een handzame handleiding voor ouders. We werken prettig samen met leerkrachten en klassenouders. Het team geeft de inhoud aan én de vormgeving ervan, en wat ze nodig hebben bij de uitvoering ervan. Wij helpen bij de praktische uitvoering. In  dit kader organiseren we ook lezingen en knutselochtenden. Klinkt dit je als muziek in de oren en wil je graag helpen? Meld je aan bij de jaarfeestengroep. Manon  Pigmans ( klas 3 en kleuterklas A)

Nieuw initiatief
Op de eerste vrijdag van de maand organiseren we ( de jaarfeestengroep) een werkbijeenkomst voor de jaarfeestengroep, de naaigroep en de tuingroep. Dit betekent dat er op die vrijdagochtend hard gewerkt wordt in de tuin of achter de naaimachine of aan een knutselactiviteit die nodig is voor het aankomende jaarfeest. Het bijzondere is dat we dat met elkaar doen en dat dat extra gezellig is.
De eerste bijeenkomst dit schooljaar is op vrijdag 7 juni om 08.45 uur.
De jaarfeestengroep gaat op deze ochtend knutselen voor Pinksteren. We gaan de bogen versieren met mooie papieren bloemen.
Rectificatie: Tijdens de Lente Meet&Greet op 5 april is er geen informatiestand waar je je kunt opgeven voor de verschillende groepen.

Lente Meet & Greet 5 april (noord en zuid)
Vrijdag 5 april 2019 is de Meet&Greet, een middag vol gezelligheid en activiteiten voor alle kinderen, ouders en medewerkers van de Parcivalschool.  Dit is een mooie gelegenheid om elkaar als ouders  te ontmoeten en te genieten van een lekker hapje en drankje. De Meet &Greet start direct na schooltijd, na de podiumpresentatie op de locatie Zuid en duurt tot 14.30 uur.

Om mee te kunnen doen aan de activiteiten is een kaart nodig, deze worden voor 2 euro per stuk verkocht.  Je kunt dan leren kalligraferen, een gaaf vliegtuig of een mooie bloem knutselen met ijsstokjes, meedoen met doelschieten en ballengooien (welke klas scoort de meeste punten?), popcorn-puzzelen en nog meer. Er worden heerlijke koeken, cake en taart verkocht en versgebakken pizza-broodjes. En er is een tweedehands boeken en kinderkleding verkoop.
De Meet&Greet wordt helemaal georganiseerd en verzorgd door klas 6. De opbrengst van deze middag komt ten goede aan het zesde klas kamp.

Lente op een stokje
Palmzondag luidt de Stille week in en verwijst naar de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar de mensen hem als koning onthaalden. De Palmpaasoptocht met versierde stokken wijst vooruit naar Pasen, maar in de kleuterklassen gaat het om het beleven van de ontluikende natuur. De lente komt eraan! Bovenop prijkt de haan, het dier dat de nieuwe dag aankondigt. Het takje buxus symboliseert het eeuwige leven, want altijd groen. De versierde eieren zijn het symbool van schoonheid en vruchtbaarheid. En na de optocht…snoepen van het lekkers!

Palmpasen
De optocht is om 12.00 uur. Groep 3/4 en kleuterklas D en E lopen met de optocht een blokje rond.
Klas 2 en 1 en kleuterklas C,B en A lopen de optocht rondom de school in zuid. Meer informatie bij de klassenouders.

Voorbeeld Palmpasen stok voor de kleuters:

Voorbeeld Palmpasen stok voor klas 1 & klas 2:

Studiedag Kleuterleerkrachten
De Vrije scholen van Athena houden een paar keer per jaar een studiedag voor alle kleuterleerkrachten. Om uit te wisselen en elkaar te inspireren.
De laatste keer stond  deze vraag centraal :

De vraag van deze tijd is niet of de kinderen zich kunnen afsluiten voor de buitenwereld, maar juist of zij zich weer willen en kunnen verbinden.

De zintuigen kunnen hierbij een grote rol spelen in het proces van hechting, van verbinden en weer loslaten. Het gezond maken van ons fysiek lichaam is voor een belangrijk deel verbonden met het verzorgen van onze zintuigen. Zij maken een gezond contact mogelijk met de buitenwereld.

De tastzin is je basisveiligheid. Aanraken is identiteit bevestigend: je ervaart jezelf, je voelt de grens tot waar jij bent. Een aanraking is de liefdevolle bevestiging wie de ander is. Dit ben ik en dit is de ander. Aanraken en aftasten is zorgen voor mensen en dieren. Belangrijk in de kleuterklassen zijn de natuurlijke materialen. Wol, hout, bijenwas, mooie poppen. Houvast, basisveiligheid en zekerheid zijn verbonden met de tastzin. Opvoeders bieden basisveiligheid, ze zijn verantwoordelijk, competent, geven leiding en reageren op behoeften.

Levenszin is toevertrouwen . vol overgave met enthousiasme “in het moment zijn” De levenszin heeft een relatie met taal of geluid. Geruststellende woorden geluiden of zingen in de klas brengt een fijne sfeer. Afstand en nabijheid. Het vertrouwen dat de ander weer komt. Je vertrouwt iemand iets toe. Doe je dit niet dan ontstaat er achterdocht.
Opvoeders verzorgen, spiegelen, leven mee, kijken mee, praten en benoemen.

Bewegingszin: zelfvertrouwen ontwikkelen en loslaten. Vrije bewegingsruimte is nodig om fysiek gezond te worden, zelf mogen doen en zelf mogen ontwikkelen, zelf mogen denken. Frustratie is hierbij nodig, bewegingen die eerst niet lukken en later wel geven een groot gevoel van vrijheid. Grenzen zijn hierbij wel nodig anders ontstaat er juist onvrijheid. Wanneer mensen onzeker zijn moeten ze juist meer bewegen.
Opvoeders steunen en stimuleren, leven mee en laten ontdekken, benoemen en tonen begrip.

Evenwichtszin : zelfstandigheid. Je maakt je los uit je omgeving maar bent wel verbonden. Je bent in balans. Ik en jij. Terughouding en de nader tegemoet komen zijn kwaliteiten die horen bij de evenwichtszin; in beweging, in kunstzinnig werken (denk aan balanceren maar ook schilderoefeningen, muziek, in een kring bewegen ). In balans zijn en verbonden zijn met de ander horen bij de evenwichtszin. Opvoeders zijn stevig en duidelijk, stellen grenzen zonder af te wijzen, geven ik-boodschappen, bieden ruimte en voeden op.
Inge Bult ( kleuterklas D)

PRIKBORD

Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied!

(3 x 3 blokken van 3 lessen)
Binnenkort gaat Cileke Angenent zangles geven in Arnhem.
Hierbij is het volgende voorstel ontstaan in overleg met Cileke.
Lessen vinden plaats op zaterdagen in de aula van de Parcivalschool Noord
(1e etage) Brugstraat 6, Arnhem.
De data van het eerste blok zijn: 27 april (koningdag), 25 mei en 29 juni.
In het volgend seizoen 2019/2020 maken we drie blokken van drie lessen in de maanden : 9/10/11 2019; 1/2/3 2020 en 4/5/6 2020.
Per nieuw blok kun je inschrijven.
De lestijden zijn: 1)11.00 -12.00 u;
2)12.00 -13.00 u;
3)13.30 – 14.30 u;
4)14.30 -15.30 u;
5)15.30 -16.30 u:
6)16.30 – 17.30 u.
Mogelijk ook: 7)19.00- 20.00 u en 8)21.00- 22.00 u.
Opgaven en informatie bij Mildred de Bock: mildred.de.bock@gmail.com.
Kosten: .€ 55,- per les. Je verbind je voor 3 keer per blok. Cileke
ontvangt graag per blok ( als het kan voor aanvang van de lessen en anders
in overleg met Cileke) € 165,- op rek nr. NL25INGB0002055 t.n.v.C.M.Angenent.Mocht je onverwacht een keer niet kunnen, dan kan misschien iemand anders op jouw tijd komen. Het kan ook iemand zijn, die je zelf kent. Wanneer iemand in jouw plaats komt, wil je dan zelf het onderling financieel afhandelen. Om teleurstellingen te voorkomen graag alle wijzigingen,
ruilen en vragen via de mail van Mildred melden, dus niet via Cileke.

 

Waldorfcollege

Succesvolle interactieve belangstellingsavond, smaakt naar meer
‘Ook zonder te peilen weet je eigenlijk al dat er genoeg potentiele leerlingen zijn voor een middelbare vrijeschool in de regio Arnhem,’ merkt één van de ouders op die net als velen met haar, voortgezet vrijeschoolonderwijs wenst voor haar kind. Zo’n 25-30 man komt naar de belangstellendenavond in de Brugstraat in Arnhem. Initiatiefneemster Tessa Zoutendijk van Parcivalschool-Noord, de basisschool die daar onlangs startte, opent de avond met een ferme slag op een mega-grote gong: Welkom! Sarah van Velthoven en Renate Spreij nemen het stokje over. De aanloop naar dit initiatief, de stand van zaken, wat staat er op de rol of moet er op de rol staan, het komt allemaal kort voorbij. In gesprek met ouders. Daar gaat het om. Een vrijeschool starten, stoelt op de wens van ouders. Peilen hoe er gedacht wordt, of er belangstelling is voor dit type onderwijs én wat men daarvoor over heeft. Want zonder inzet en daadkracht, groeit er niets. ‘Over een jaar of drie, hoor ik jullie noemen. Waarom dan pas? We kunnen hier in Arnhem nu al anderhalve klas vullen, een klas 7/8!’ Vraagt een ouder van vier kinderen. Spreker Harry Deutekom haakt hierop in door te vertellen dat er ooit een afspraak is gemaakt dat nieuwe voortgezette vrijescholen alleen kunnen starten als ze onder een ander bestuur vallen. ‘Een bestuur van een school die valt onder bijzonder onderwijs,’ vullen Renate en Sarah aan. En daar zijn we bij het volgende punt in het pril gestarte proces: in gesprek gaan met besturen van andere scholen. Wie is er geïnteresseerd in een Vrijeschoolstroom binnen zijn school? De tijdgeest is ernaar. We hebben de wind mee. Het moet kunnen. Er ligt werk voor de boeg. Van gesprekken met besturen tot het opzetten en onderhouden van de website, social media, bedding en verbinding onder ouders/geïnteresseerden bieden tot het vormen van de eigen visie en identiteit van de op te richten school en meer. Het hoort er allemaal bij. ‘Misschien kunnen we op een volgende bijeenkomst daar aan werken,’ oppert een van de ouders. ‘Wat voor school willen we zijn. Wat past bij ons, onze visie, onze identiteit.’ Harry Deutekom reageert: ‘Als je dat goed helder hebt, goed kunt verwoorden, jullie eigen verhaal, kun je daarmee naar bestuurders stappen. Ik raad jullie aan dat helder te maken.’ Op 20 mei staat een bijeenkomst hierover gepland. Ondertussen wordt het leggen van contact met (plaatstelijke) besturen voorbereid.

Geïnteresseerd in voortgezet vrijeschoolonderwijs in de regio Arnhem? Laat het weten. Op: www.waldorfcollege.nl kan het belangstellingsformulier gedownload worden. Je kunt ook de algemene flyer downloaden en printen en helpen verspreiden (digitaal/op papier). Of volg het Waldorfcollege in oprichting via Twitter @waldorfcollege.nl