Nieuwsbrief nummer 13 maandag 18 maart 2019

AGENDA

Maandag 18 en dinsdag 19 maart Jantine de Lange afwezig, Bo Hengeveld vervangt in kleuterklas B.
Dinsdag 19 maart Christian van de Berg afwezig, Naomi Bollen vervangt in kleuterklas A.
Dinsdag 19 maart Jesse de Jong afwezig, Kim Broere vervangt in klas 5.
Woensdag 20 maart Jesse de Jong en Christian van de Berg afwezig, Naomi Bollen vervangt in kleuterklas A.
Woensdag 20 maart Wandelen voor water klas 5. Begeleiding: Kim Broere en Maartje Goetheer
Woensdag 20 maart Informatieochtend voor belangstellenden noord + zuid, locatie: Zwanebloemlaan 4. Aanvang: 9.00 uur
Donderdag 21 maart Ouderavond klas 4 Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 22 maart Rondleiding en demonstratieles, Brugstraat 6. Uitsluitend voor belangstellende volwassenen. Aanvang: 9.00 uur
Maandag 25 maart Voorstelling 'Baasjes' voor klas 1 en klas 2 en groep 3/4. De voorstelling is in het eigen klaslokaal. Aanvang: 09.30 uur klas 1, 11.00 uur klas 2 en om 13.00 uur groep 3/4
Maandag 25 maart Belangstellingsavond Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Arnhem. Locatie: Parcivalschool noord vanaf 19.30 welkom, aanvang 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Vrijdag 29 maart Euritmie voorstelling klas 2 t/m 6 en in de avond voor ouders en belangstellenden
Vrijdag 5 april Podiumpresentaties klas 1 t/m 6 en groep 3-4. Van 11.30 tot 12.30 uur
Vrijdag 5 april Lente Meet&Greet, aanvang 13.00 uur
Donderdag 11 april Sporttoernooi klas 3 t/m 6
Vrijdag 12 april Palm Pasen optocht om 12.00 uur
Dinsdag 16 april IEP Eindtoets klas 6
Woensdag 17 april IEP Eindtoets klas 6

Van de directie
Tijdens de staking van de leerkrachten zijn de ouders van Parcivalschool Noord zeer actief geweest. Een grote groep ouders heeft het schoolplein aangepakt: een podium getimmerd met vlonder, de muren afgespoten.  Vanwege de regen kon er verder buiten niet veel gedaan worden, maar binnen gelukkig wel. In het zaaltje boven de ingang hebben ouders de radiatoren schoongemaakt, al het houtwerk opgeruimd, zodat deze zaal nu ook echt in gebruik kan worden genomen.

Ook is er een start gemaakt met het klaarmaken van een nieuw klaslokaal voor het komende schooljaar. Dus heel veel plastic en plakband verwijderen. Gelukkig had een ouder voor een stevige lunch gezorgd, die ging er dan ook wel in. We kijken terug op een fijne dag, met een goed resultaat. Petje af!

Betty Tjerkstra

Geen school! Wel Opvang?
De directeur, Jacintha Immen,  van de BSO/ SPA  is bereid om leerlingen op te vangen als er geen invalleerkracht beschikbaar is en er dus geen school is voor de leerlingen. Een en ander hangt natuurlijk wel af van de beschikbaarheid van de mensen van de BSO, want ook daar zijn personeelstekorten.
Wanneer de directie minimaal twee dagen van te voren bij haar meldt dat er voor een klas geen invalleerkracht beschikbaar is, is zij in de gelegenheid om opvang te regelen mits er vanuit de BSO mensen beschikbaar zijn. Bij het bericht dat de school aan de ouders stuurt, zal dit gemeld worden. Ouders moeten daarna zelf contact opnemen met de BSO om zich hiervoor aan te melden. Opvang is niet gratis, betaling per dag.

Hoera
De BSO-De Santekraam start in april met Buitenschoolse Opvang op de locatie Parcivalschool noord. Geweldig nieuws voor alle ouders en kinderen!

Euritmie Voorstelling

Bevroren Stilte: over het leven van de doofstomme schilder Hendrick Avercamp. “Bevroren Stilte” is een theater productie rondom de levensgeschiedenis van de doofstom geboren schilder Hendrick Avercamp.

Hendrick Avercamp werd geboren in 1585. Als doofstom kind ontwikkelde hij zich tot de beroemde schilder van de typische Hollandse Winterlandschappen. Op basis van het jeugdboek “de Stomme van Kampen” van Thea Beckman schreef Manjo Joosten het script, waaruit deze theatrale euritmie voorstelling is ontstaan.
De Euritmie Projectgroep Zutphen heeft zich op veelzijdige wijze ingeleefd in de geschiedenis van de stad Kampen en Amsterdam:  de verschillende schilders stromingen, de 80 jarige oorlog, de ambachten op de markt. Rode draad was daarbij het innerlijke leer-en groeiproces van Hendrick.
Door spel en muziek,  dichtkunst, en poëzie in euritmische beweging,  en door de vormgeving van de kostuums is het tot een klank- en kleurrijk tableau geworden.

Op vrijdag 29 maart zullen klas 2 t/m 6 naar de voorstelling kijken, ‘s avonds wordt de voorstelling voor belangstellenden gespeeld in de zaal, Zwanebloemlaan 4. Kaartverkoop aan de deur. (Alleen contant!)

Leerlingadministratie
Op 14 maart 2019 zijn er 304 leerlingen: 153 jongens en 151 meisjes. Daarvan zijn er 209 oudsten.

Kanjertraining

Vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de meivakantie wordt er weer Kanjertraining gegeven in alle klassen.  In elke klas worden jaarlijks ‘kanjerlessen’ gegeven. De kanjerlessen worden door de klassenleerkrachten aangepast aan de ontwikkeling van de leerlingen van die klas en passend bij de menskundige uitgangspunten van het vrijeschool onderwijs. Zo vertellen we bijvoorbeeld in de kleuterklassen de verhalen en leren we de regel: “stop, ik vind het niet fijn wat je doet” aan. We werken vooral met goed voorbeeld doet goed volgen.
Vanaf klas 2 wordt er jaarlijks een serie lessen gegeven. Altijd passend bij de leeftijdsfase van het kind en onze menskundige visie.

Werkdrukverlaging 
Wat doen wij aan werkdrukverlaging op de Parcivalschool?
– extra inzet van een gymleerkracht
– hulp van een onderwijsassistent in klas 4 (Maartje)
– twee onderwijsassistenten zijn verdeeld over de klassen, volgens een rooster

Feestweek 100 jaar Waldorf 

Van 20 mei t/m 24 mei zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden, in het kader van de feestweek 100 jaar Waldorf.
De globale invulling van het programma ziet er als volgt uit:
Op maandag is er een sportdag. We denken aan voetbal en basketbal en ook een ouderteam.
Op dinsdag worden er activiteiten georganiseerd in het kader van Cultuur.
Woensdag zijn er podiumpresentaties. Deze staan in het teken van andere landen.
Op donderdag om 13.00 een Meet&Greet met markt voor iedereen, zowel op noord als zuid.
Op vrijdag zal er een leuke voorstelling zijn en ‘s avonds het afsluitende avondfeest. Vind je het leuk om mee te doen of te helpen, meld je aan voor een activiteit of een dag bij Colette of Kendra.

Prikbord

Voortgezet vrijeschoolonderwijs in Arnhem
Voortgezet vrijeschoolonderwijs bij ons in de regio. Dát zou prachtig zijn! Een aantal ouders als vertegenwoordigers van de drie vrije basisscholen in Ede, Wageningen en Arnhem N-Z, bundelt de krachten en organiseert een avond voor wie belangstelling heeft in voortgezet vrijeschoolonderwijs dichter bij huis.

Belangstellingsavond voortgezet vrijeschoolonderwijs Arnhem
Maandag 25 Maart 2019
19:30 – 21:30 uur (aanvang 20:00 uur)
In het gebouw van Parcivalschool Noord, Brugstraat 6 te Arnhem
Welkom!
Opgeven is niet nodig.

Initiatiefgroep Waldorfcollege  initiatiefgroep@waldorfcollege.nl