Nieuwsbrief nummer 11 maandag 11 februari

Sneeuwklokjes!

AGENDA

Dinsdag 12 februari Inge Bult is afwezig. Marcoen Vermeulen geeft les aan kleuterklas D.
Woensdag 13 februari Studiedag voor alle kleuterklassen ( A t/m E) zijn vrij
Donderdag 14 februari Workshop middeleeuwse muziek voor klas 1, 2 en 3
Vrijdag 15 februari Themagericht zwemmen klas 5 en klas 6
Vrijdag 15 februari Eva van Kleef afwezig. Er is geen les voor groep 3/4
Vrijdag 15 februari Marcoen Vermeulen is afwezig. Inge Bult geeft les aan kleuterklas D.
Vrijdag 15 februari Judith Fleuren is afwezig. Er is geen invalleerkracht beschikbaar. Er is geen school voor kleuterklas E.
Donderdag 21 februari Ouderavond over SPEL door Ineke de Kok. Voor alle kleuterklassen en groep 3/4. Aanvang 20.00 uur Locatie: noord. Na het inhoudelijk deel gaan we o.a. ook met elkaar in gesprek over de toekomst in noord. Over het klussen, het plein, het gebruiksklaar maken van de lokalen voor het nieuwe schooljaar etc.
Vrijdag 22 februari Themagericht zwemmen klas 5 en klas 6 .
Vrijdag 22 februari Eva van Kleef is afwezig. Conny Koers geeft les aan groep 3/4.
Vrijdag 22 februari Marcoen Vermeulen is afwezig. Er is geen invalleerkracht beschikbaar. Er si geen school voor kleuterklas D.
Vrijdag 22 februari Judith Fleuren is afwezig. Er is geen invalleerkracht beschikbaar. Er is geen school voor kleuterklas E.
Vrijdag 22 februari Directie afwezig
Woensdag 27 februari Podiumpresentaties klas 1 t/m 6 en groep 3/4 Aanvang: 11.30 uur
Vrijdag 22 februari Laatste keer Themagericht zwemmen klas 5 en 6
Donderdag 28 februari Inge Bult (vertrouwenspersoon voor leerlingen) houdt spreekuur voor leerlingen. Aanvang: 12.30 en tot 13.00 uur
Donderdag 28 februari Workshop middeleeuwse muziek voor klas 4, 5 en 6
Vrijdag 1 maart Carnavalsfeest.
Maandag 11 maart is Inge Bult afwezig. Marcoen Vermeulen geeft les aan kleuterklas D.
Dinsdag 12 maart De schoolfotograaf komt een klassenfoto maken van alle klassen en groepen in noord en zuid.
Donderdag 21 maart Ouderavond klas 4 Aanvang 20.00 uur
Maandag 25 maart Voorstelling 'Baasjes' voor klas 1 en klas 2 en groep 3/4. De voorstelling is in het eigen klaslokaal. Aanvang: 09.30 uur klas 1, 11.00 uur klas 2 en om 13.00 uur groep 3/4

VAN DE DIRECTIE

Ik=Wij
Op het moment dat je begrijpt dat jij er zelf toe doet, dat jij ertoe doet in wat je denkt en in hoe je handelt, in wat voor keuzes je maakt, in hoe je omgaat met je relaties, in hoe je jezelf behandelt, op het moment dat je begrijpt dat ieder van ons is als een druppel water in de oceaan van het leven, dan begrijp je dat het ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is een heldere druppel te zijn die zal bijdragen aan de helderheid van de oceaan als geheel. Want in feite is het ‘ik’ ook altijd een ‘wij’.
Prinses Irene van Lippe-Biesterveld, Abel Herzberglezing 2015

Betty Tjerkstra

Nieuw
Tijdens de studiedagen op 7 en 8 januari hebben we (alle medewerkers van school) gezamenlijk onze ‘nieuwe’ visie en missie bepaald. Dit vormt de basis voor het nieuwe schoolplan 2019-2023.
VISIE
De Parcivalschool biedt onderwijs vanuit het antroposofisch mensbeeld en opvoedkunst, waarbij de eigenheid van het kind centraal staat. Samen leren in verbinding met de wereld, gericht op de toekomst.
 MISSIE
Leef mij voor het goed te doen.
Alle medewerkers van de Parcivalschool


Ziek melden
Regelmatig wordt een zieke of afwezige leerling niet ziek gemeld, wanneer hij/zij niet verschijnt in de klas. Dit kan voor onrust zorgen, bij zowel de kinderen als de leerkracht.  Wij vragen u daarom om ziekmeldingen altijd door te geven, u kunt hiervoor een bericht inspreken via telefoonnummer 026-3211281.  Ook kunt u een bericht via Whatsapp versturen naar dit nummer.

Lisse Krook ( klas 4) maakte haar eigen kledingstuk tijdens de workshop handwerken

Afspraken bij zieke of vermoeide leerlingen
In het team zijn de volgende afspraken weer opgefrist. Zodra een leerling/kleuter aangeeft moe te zijn of ziek, bellen we met ouders. We kunnen dan even overleggen. Geeft een leerling/kleuter aan ziek te zijn en naar huis te willen bellen we de ouders en vragen we of ze hun zoon of dochter willen ophalen.

Bedrijfshulpverlening
Vanuit veiligheidsoogpunt hebben we besloten dat het goed zou zijn om met elkaar de BHV- cursus te volgen.  Binnenkort gaan alle medewerkers gezamenlijk de BHV- cursus op onze schoollocatie (noord en zuid) volgen.

Plas/poep beleid
De kinderen zijn zindelijk als ze op school komen.
Een plasongelukje! Wat gebeurt er dan? De kleuter/leerling heeft zelf schone kleding bij zich en trekt zelf schone kleding aan.
Een poepongelukje! Wat gebeurt er dan? De leerkracht belt de ouder en vraagt de ouder naar  school te komen om hun zoon/dochter te verschonen. Mochten ouders niet in de gelegenheid zijn dan wordt het kind niet verschoond.
Leerkrachten verschonen niet, leerlingen dragen geen luiers.

Carnaval
Wat vieren we? Ver- ander -in -g!
Aan het einde van de winter is de aarde gevuld met nieuw leven. De volle maan in februari spiegelt een helder licht.
Vanuit ons winters, warme huis kijken we voorzichtig naar buiten. Ervaar het frisse licht. Ga de natuur in naar buiten, maak een wandeling en neem het nieuwe leven in je op. De lucht is licht en pril. De aarde is zwart, en zompig nog. Geen blaadje te bekennen. Of, toch wel. Kleine sprietjes steken uit de grond. De modder zit nog rond  het blad. Wat zou dat zijn? Wat zou dat worden? Hè. Wat is het stil. Waar is iedereen? Kijk daar is de buurman. Hè. Wat is tie grijs geworden, of anders.
De varen is nog ingekruld als een groot, groen vraagteken: wat zal de lente brengen?
We weten het nog niet, maar we zijn wel nieuwsgierig: verlangend naar wat komen kan. In de winter zijn we innerlijk gegroeid, veranderd. We zijn nieuw. Voor het eerst in je nieuwe outfit naar buiten. Dat moment van tevoorschijn komen, een magisch moment! We gunnen ieder een magisch moment met een sparkeltje er nog over.
Om dat na te voelen, te beleven, te ervaren: tover je jezelf om in iets wat je zou willen zijn, of in iemand die je zou willen zijn. Zo kun je je inleven in de ander door in de huid van de ander te kruipen. Of wennen aan het andere zijn, het nieuwe zijn, aan je nieuwe kleur.
Tover jezelf om of betover jezelf en kom op vrijdag 1 maart naar de Toverschool!

Programma Carnavalsfeest op vrijdag 1 maart

Carnaval vieren we op vrijdag 1 maart. Alle kleuterklassen vieren het feest op eigen locatie. Groep ¾ viert het feest op locatie zuid. Voor ouders van groep 3/4: Graag op tijd je zoon of dochter naar zuid brengen. Na afloop van  het feest ook weer ophalen in zuid.
Coördinatoren: Inge Bult, Betty Tjerkstra, Christian van den Bergh en Dorien Schotpoort
Ouders zijn welkom bij de start van het feest in de zaal en ook bij de aflsuiting vanaf 11.45 uur in de zaal. Maar vol is vol!
Voor ouders van vierjarigen maken we graag uitzonderingen.

In de week voor het feest gevierd wordt, veranderen we de kleuterklassen in een ‘ bijenkorf’. Op donderdag 28 februari versieren de klassen het klaslokaal. Ook gaan we met elkaar, leerkrachten en zesdeklassers, de zaal versieren. Na af loop ruimen we met elkaar op.
Het thema dit jaar is  De Toverschool voor klas 1 t/m 6 en groep ¾. Voor alle kleuterklassen is het thema: De Bijen

De kinderen mogen dan verkleed op school komen. Kleuters mogen geen enge kleding aan zoals spiderman of zwaarden mee. Niemand neemt wapens mee! Voor sommige kinderen kan het fijn zijn als ze de verkleedkleren tijdens de ochtend ook uit kunnen doen. Geen spuitbussen meenemen en geen confetti! Wilt u ondanks de traktaties die de kinderen krijgen toch eten en drinken meegeven. De kinderen zijn om 12.45 uit! Wij hopen dat het een gezellige dag wordt, waar iedereen van kan genieten.

4 jaar?
Voor vierjarigen kan het feest best wel veel indruk maken. U mag als ouders van vierjarigen er gerust bij zijn in de zaal.
In overleg met de leerkracht kunt u ook besluiten uw kind die dag thuis op te vangen.

Programma
’s Ochtends komen alle kinderen (uitgezonderd kleuterklassen D en E) eerst in de klas, waarna ze allemaal bij elkaar komen in de zaal. De directeur zal samen met de pianist de zaal in carnavalstemming brengen door middel van het zingen van carnaval liederen: mijn tante in Marokko, Nederlandse Amerikaan, optocht etc. Is de Stemming carnaval? Dan.. Gaat het team een podium- act doen: …Daarmee wordt het feest geopend.

Na afloop van de act:
De kleuters
van zuid blijven in de zaal achter om daar lekker te hossen en te dansen op de carnavalsmuziek. De kleuters in noord hossen in de eigen klas en in de hal en in de andere kleuterklas. Daarna gaan ze als bezige bijtjes aan het werk in de klas met verschillende klusjes. Ook wordt er gewoon fijn gespeeld.
Alle kinderen van klas 1 t/m 6 en groep 3/4 gaan na de start in de zaal in gemengde groepjes allerlei activiteiten doen in circuitvorm. Er komt een keuzekaart met veel verschillende activiteiten. Ook gaan we smikkelen van toverboterhammen (wentelteefjes). In de week voorafgaand aan het feest wordt dit met de kinderen goed voorbereid.

Natuurlijk zullen de kleuters weer kunnen genieten van de heerlijke wafels in de hal en het lekkere sap, de muziek.

Aan het einde (afsluiting begint rond 11.45 uur) is er een gemeenschappelijke afsluiting (ouders welkom) voor klas 1 t/m 6  met een heuse catwalk in de zaal waar alle kinderen kunnen laten zien hoe mooi of bijzonder ze gekleed zijn. We zingen en maken pret voor tien. En natuurlijk mag de wave niet ontbreken! De kleuters sluiten af in hun eigen klas.
Eindtijd: 12.45 uur.

Om alvast in de stemming te komen; het refrein van onze carnavalshit:

                          Héja, héja, het is weer carnaval:

                         Confetti, slingers, dansmuziek – je ziet het overal!

 

Themagericht zwemmen klas 5 en 6
Op vrijdagen is er een periode themagericht zwemmen voor klas 5 en klas 6. Wat is themagericht zwemonderwijs. Alleen het hebben van een diploma is niet voldoende om goed te kunnen blijven zwemmen. Gedurende een aantal weken maakt uw zoon of dochter kennis met een aantal thema’s, waarmee zij hun vaardigheden onderhouden maar vooral ook ervaren dat zwemmen leuk is.
De lessen worden zowel in het diepe als in het ondiepe aangeboden, zodat kinderen zonder diploma ook kunnen meedoen. De inhoud van de lessen is als volgt: 1. algemene introductie, 2.spelles, 3.survival, 4.balvaardigheid en wedstrijdzwemmen, 5.springen en snorkelen,6. bootcamp. Aan het einde van de periode  krijgen de leerlingen een certificaat.

De schoolfotograaf

Op dinsdag 12 maart verzorgt de schoolfotograaf weer alle klassenfoto’s. Vervolgens kunt u de klassenfoto bestellen middels een eenmalige machtiging.

Voorstelling Baasjes
Op 25 maart speelt het theatergezelschap Mejuffrouw Leeft een interactieve voorstellingsles: in klas 1, klas 2 en groep 3-4 Noord.
De voorstelling “Baasjes” gaat over over trouwe toewijding & diepste wensen, over gebaande paden & nieuwe mogelijkheden. Met andere woorden: over verantwoordelijkheid, leiderschap, zelfvertrouwen én samenwerking. Wanneer de voorstelling overgaat in een workshop kunnen de leerlingen hun eigen draai geven aan de thematiek én aan de ontknoping! In “Baasjes” wordt iedereen een echte baas.

Nieuwsbrief nummer 12 verschijnt op maandag 25 februari