Nieuwsbrief nummer 10 maandag 28 januari 2019

Prachtig stappen in de natuur.

AGENDA

Maandag 28 januari Boerderijschool overleg begeleidende ouders klas 3 met leerkracht op de Korenmaat aanvang: 15.30 uur
Woensdag 30 januari Klassenouderoverleg in zuid vanaf 08.45 uur tot 10.00 uur
Woensdag schermclinic voor klas 2 en groep 4 aanvang 08.45 uur in de zaal in zuid.
Donderdag 31 januari Workshop middeleeuwse muziek locatie Noord aanvang 11.00 uur in het zaaltje boven.
Vrijdag 1 februari Themagericht zwemmen klas 5 en klas 6
Vrijdag 1 februari Voorstelling in noord 'Waar is Lieke?' Voor kleuterklassen D en E en groep 3/4 aanvang 10.30 uur. In het zaaltje boven.
Vrijdag 1 februari Medezeggenschapsraad in noord
Maandag 4 februari Boerderijschool klas 3
Donderdag 7 februari geeft Conny Koers aan klas 6.
Vrijdag 8 februari Themagericht zwemmen klas 5 en klas 6
Vrijdag 8 februari Directie afwezig
Maandag 11 februari nieuwsbrief nummer 11 in de namiddag online
Woensdag 13 februari Studiedag voor alle kleuterklassen ( A t/m E) zijn vrij
Vrijdag 15 februari Themagericht zwemmen klas 5 en klas 6
Vrijdag 15 februari Eva van Kleef afwezig. Conny Koers geeft les aan groep 3/4
Vrijdag 15 februari Marcoen Vermeulen is afwezig. Inge Bult geeft les aan kleuterklas D.
Vrijdag 15 februari Judith Fleuren is afwezig. Er is geen invalleerkracht beschikbaar. Er is geen school voor kleuterklas E.
Donderdag 21 februari Ouderavond over SPEL door Ineke de Kok. Voor alle kleuterklassen en groep 3/4. Aanvang 20.00 uur Locatie: noord. Na het inhoudelijk deel gaan we o.a. ook met elkaar in gesprek over de toekomst in noord. Over het klussen, het plein, het gebruiksklaar maken van de lokalen voor het nieuwe schooljaar etc.
Vrijdag 22 februari Themagericht zwemmen klas 5 en klas 6 .
Vrijdag 22 februari Eva van Kleef is afwezig. Conny Koers geeft les aan groep 3/4.
Vrijdag 22 februari Marcoen Vermeulen is afwezig. Er is geen invalleerkracht beschikbaar. Er si geen school voor kleuterklas D.
Vrijdag 22 februari Judith Fleuren is afwezig. Er is geen invalleerkracht beschikbaar. Er is geen school voor kleuterklas E.
Vrijdag 22 februari Directie afwezig
Woensdag 27 februari Podiumpresentaties klas 1 t/m 6 en groep 3/4 Aanvang: 11.30 uur
Vrijdag 1 maart Carnavalsfeest. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief

Van de Directie

Rode bietjes! Al van jongs af aan mijn lievelingskostje. En nu lees ik in ‘Gezonde voeding’ van Rudolf Steiner wat de werking ervan is als je ze eet. Pardon, herlees. In 1987 geef ik mijn eerste menskunde periode aan de zevende klas. Ter voorbereiding lees ik de voordrachten voor de bouwvakarbeiders aan het Goetheanum (Dornach). In een levendige, beeldende stijl spreekt Rudolf Steiner over de werking van de voeding en maakt hij o.a. de vergelijking van de mens met een omgekeerde plant. Ik weet nog hoe verrast ik was door deze vergelijking. Geboeid lees en herlees ik de voordrachten en verwerk de inhoud in mijn lessen. Ook pas ik de verworven kennis fanatiek toe in mijn eigen menu. Maar zoals het met veel dingen gaat: met het verstrijken van de jaren raakt het op de achtergrond, het vervaagt. En nu, decennia later, besef ik wederom het belang van deze voordrachten. Gezonde voeding werkt gezondmakend op lichamelijk en op ziele niveau en vormt de basis van je bestaan. Verplichte kost (leesvoer) voor iedereen. Leve de bietjes!
Betty Tjerkstra

Gezonde voeding, R. steiner ( in een notendop)
De plant bestaat uit wortel, stengel en blad, bloem en vrucht.
De mens blijkt een omgekeerde plant: de minerale processen in de wortels hebben hun werking in het hoofd ( zenuwzintuigsysteem), de werking van de krachten van stengel en blad vindt plaats in de borst ( ademhaling bloedsomloop), de werking van bloem en vrucht vindt plaats in de onderbuik en de ledematen (stofwisselingsprocessen).

De ziel bestaat uit denken , voelen en willen. Het denken (de bovenpool) wordt gevoed door het eten van wortelgewassen. Het voelen (de middenpool) wordt gevoed door het eten van stengel-en bladgewassen. Het willen ( de onderpool) wordt gevoed door het eten van bloem en vruchtgewassen.

Alle voeding en genotmiddelen die we via onze mond in ons lichaam stoppen moeten in ons lichaam verwerkt en of opgeruimd worden. Het lichaam is daar druk mee en moet keihard werken om eerst het gif (o.a. uit: nicotine, suiker, alcohol, koffie, snaai-graai-frituur) kwijt te raken alvorens de gezondmakende stoffen, bijvoorbeeld uit groenten en fruit, hun werk kunnen doen.
Voeding, gezonde voeding kan bijdragen aan je gezondheid en je vitaliteit.

Adviesgesprekken klas 6
Op maandag 4 februari, dinsdag 5 februari en donderdag 7 februari zijn de jaarlijkse adviesgesprekken voor zesdeklassers en hun ouders. De leerling en de ouders horen in dit gesprek het schooladvies en praten met de leerkracht over het vervolgonderwijs en de eventuele schoolkeuze.

Lotta Bouwmeester (klas 4) maakte deze trui helemaal zelf tijdens de naailes. Prachtig!

Ouderavond kleuterklassen
Op donderdag 21 februari is er een gezamenlijke ouderavond, voor alle kleuterklassen. De avond vindt plaats op locatie Noord, Brugstraat 6.
De avond staat in het teken van SPEL en zal worden gegeven door Ineke de Kok. Na het inhoudelijke deel gaan we met elkaar in overleg, o.a. over de toekomst van de Parcivalschool in de Brugstraat. Aanvang ouderavond: 20.00 uur

Parkeren rondom de school
Bericht van een buurtbewoner: 
“Graag vraag ik uw aandacht omtrent het parkeren in de Zwanebloemlaan en omgeving.
Wij hebben een in en uitrit voor de deur waar ouder(s) van leerlingen gebruik van maken. De laatste weken worden er regelmatig auto’s geparkeerd op onze in en uitrit, waarna er kinderen van school worden gehaald.
Wij zouden het fijn vinden als er aandacht wordt besteed aan het parkeerbeleid van school en ouders/verzorgers aansturen op goed parkeren. Er zijn genoeg parkeermogelijkheden speciaal voor de school aangelegd”

Beste ouder(s)/verzorger(s), wij vragen u nogmaals vriendelijk doch dringend u aan de afspraken te houden rondom het parkeerbeleid!

Algemene ouderavond
Op maandag 14 januari hebben we een fijne ouderavond gehad.  De avond begon met het kijken naar de Film Walforf 100. Daarna gingen we in groepjes uiteen. De resultaten uit de groepjes werden plenair besproken. Veel gemeenschappelijke ideeën. Er zijn positieve reacties van ouders geweest en ouders hebben aangegeven graag te willen helpen. Een mooi thema is: verbinding over de wereld. Daarin zit het ontmoeten, de muziek, eten, dans over de hele wereld. Een idee is om verschillende dingen ritmisch over de dagen in de week te verdelen. Bijvoorbeeld dagelijks beginnen met dans, daarna iets kunstzinnig, daarna dagelijks eten uit een ander land, daarna iets met sport bijvoorbeeld en een dagje een uitje.   Zodat je dagelijks de hele dag in een ademend ritme bezig bent met het thema en de feestweek. Leerlingen worden ook nog gevraagd naar hun ideeën. Per e-mail aangeleverde ideeën worden ook meegenomen.
Sara, Colette, Inge, Kendra en Betty zijn de kartrekkers voor deze week, zij ordenen het raamwerk met de ideeën tot nu toe.
De feestweek Waldorf 100 is van 20 mei t/m 24 mei.

Afwezigheid medewerkers
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met enige regelmaat zijn er leerkrachten afwezig.
Over de reden van afwezigheid kunnen wij geen leerkracht gerelateerde mededelingen doen.Redenen van afwezigheid zijn o.a.: nascholing, BHV cursus, stage lopen, duurzame inzetbaarheid, ziekte, uitvoeren van observaties, collegiale consultaties.De verzoeken voor vervang dienen wij, waar mogelijk, ruim op tijd en van tevoren in bij het Mobiliteitscentrum, waarbij onze stichting is aangesloten. Regelmatig komt het voor dat er geen vervangers beschikbaar zijn. Is er wel een vervanger beschikbaar, dan horen wij dit vaak pas na 15.00 uur. Bij een gepland verzuim weten we al ruim van tevoren dat een leerkracht afwezig is. Echter, ook in dat geval kan het ook lang onduidelijk blijven of er een invalleerkracht beschikbaar is.De informatie over geplande afwezigheid van leerkrachten wordt vermeld in de nieuwsbrief. Daar waar mogelijk wordt ook al de naam van de invalleerkracht erbij vermeld.

Bij onverwachte afwezigheid berichten wij u via een email (tijdens werktijd) of via de klassenouder-app ‘s avonds en/of in het weekend.In alle gevallen dat er geen invalleerkracht beschikbaar is en u uw kind thuis moet opvangen, realiseren we ons heel goed wat de impact hiervan is voor ouders en verzorgers. Wij denken hier niet licht over.
Wij doen er alles aan om het onderwijs door te laten gaan.

De natuur in februari

In de natuur is het energieniveau in februari op zijn laagst. Alles staat echt helemaal stil op een enkele plant of boom na. De oude en wijze bomen wachten in rust en sparen hun energie. Planten laten hun energie in hun wortels of zaden. Nietsdoen is het adagium. En wij mensen maar hard werken. Als we nog een beetje ’jager-verzamelaars’ of ’landbouwers’ genen in ons bloed hebben, dan zit die winterrust ook in ons systeem. Geen wonder dat mensen ziek worden en/of moe zijn en ieder straaltje zonlicht opslurpen alsof hun leven ervan afhangt.

Als ’landbouwers’ hebben we het laatste nog goede eten zo rond de carnaval opgemaakt. Een beetje vet aan het lijf en met bewaarbaar voedsel de tijd uitzitten tot het weer lente wordt en er iets groeit en beweegt. Rustig aan dus, let maar goed op de natuur. Als het weer een beetje frisgroen oogt, zo rond half maart, krijgen wij ook weer wat energie.

Wat je doet om de tijd door te komen? Hakken en zagen in fruit- en knotbomen op een boerenerf. De winter nog dieper terugduwen in zijn schulp onder een laagstaande zon. Totdat ie je met kracht daaruit duwt. Let maar op, je voelt het vanzelf.

Maar Carnaval is nog ver weg…

Februari is de tweede maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 28 dagen in gewone jaren, en 29 dagen in schrikkeljaren. Daarmee is februari de kortste maand van het jaar.

In de oudste versie van Romeinse kalender, die tien maanden telde, kwamen de maanden januari en februari nog niet voor. Het jaar begon met maart. December was de laatste maand van het jaar en deze maand werd gevolgd door een periode die geen eigen naam had.

In de zevende eeuw voor Christus werden er twee maanden aan het Romeinse kalenderjaar toegevoegd, die de namen januari en februari kregen. Februari was in eerste instantie de nieuwe laatste maand van het jaar. Dit zou volgens de overlevering zijn gebeurd tijdens de regering van koning Numa Pompilius. De schrikkeldag verrekende men logischerwijze aan het einde van het jaar, dus aan het eind van februari. Later werd januari de eerste maand van het jaar en februari de tweede.  De schrikkeldag bleef hierbij ten bate van de tweede maand.

De maand is genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de purificatie/onderwereld. Bij de oude Romeinen was februari namelijk de maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa). Zij vierden in deze maand hun Lupercalia, reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere van de wolfsgod Lupercus.

In deze zelfde periode vierden de Germaanse stammen langs de Romeinse grenzen een ontuchtig vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest. De Romeinen vonden dit heidense riten en duidden deze feesten aan met de naam Spurcalia, naar het Latijnse woord spurcus dat smerig betekent.

Chinees Nieuwjaar
Het jaar van het Varken begint op 5 februari en duurt tot 24 januari 2020. Het wordt een veelbelovender jaar dan het jaar van de Hond wat op 4 februari afgesloten is.
Algemeen Jaar van het Varken
De heersende sfeer in het jaar van het Varken is er eentje van overvloed en uitwisseling. Steeds meer mensen vinden het onaanvaardbaar om alleen aan jezelf te denken, er groeit een collectief belang en menselijke verhoudingen veranderen. Het jaar van het Varken is een jaar waarin veel tekortkomingen van de voorgaande jaren worden opgevuld. Er komen steeds meer gepassioneerde en toegewijde mensen die zich inzetten voor het welzijn van allen, en die op zoek zijn naar ecologische oplossingen om de schadelijke effecten van het menselijk handelen te verminderen.

Deze kralenplank is gemaakt door Mare uit de kleuterklas 

Nieuwsbrief nummer 11 verschijnt maandag 11 februari

PRIKBORD

Beste ouders en opvoeders
Vanaf het schooljaar 2019-2020 start de Vrije Academie voor ouders en opvoeders in Nijmegen. Met de Vrije Academie willen wij aan ouders en opvoeders van vrijeschoolleerlingen de kans bieden kennis te maken met allerlei aspecten van ons onderwijs. De Vrije academie is opgezet om kunstzinnige activiteiten aan te bieden zoals schildercursussen, vormtekenen, boetseren, euritmie. Om die vakken te geven zullen gespecialiseerde docenten worden aangetrokken om lessen te verzorgen. De Academische tak bestaat uit twee afdelingen, in de eerste wordt periodestof, zoals leerlingen die op school krijgen, aangeboden aan ouders. De inhoud van periodes als geschiedenis, aardrijkskunde, plantkunde, meetkunde, heemkunde en anderen worden hier in cursusvorm gegeven. Op de tweede afdeling van de Academie worden onderwerpen uit de opvoeding en pedagogiek aangeboden. Dit kan in de vorm van kortlopende cursussen maar ook in een academisch jaar.De Vrije Academie voor ouders en opvoeders organiseert nu:Temperamenten in de praktijkOp woensdag 13 februari de eerste avond. Start om 20.00 uur Einde om 22.00 uur Docent: Frans Schobbe
Kijk, iedereen heeft een temperament maar sommigen zijn ‘temperamentvol’. Wat is het verschil tussen een temperament hebben en temperamentvol zijn? Is er een verschil tussen kinderen en volwassenen? Er zijn vier temperamenten. Heeft elk kind ze alle vier? En hoe kan ik dat zien? Elk temperament heeft typische kenmerken. En als ik dat weet wat moet ik daar dan mee? Als ouder? En als leerkracht? Handig als je er meer van weet om eens anders naar je kind te kijken.Cursus temperament in de praktijk Hoe kun je temperamenten herkennen, op school en thuis? En hoe kan het je helpen in de opvoeding? Docent Frans Schobbe vertelt je meer.Kosten: € 35 (contant betalen op 13 februari) Data: woensdag 13 februari, 20 maart, 10 april en 15 mei 2019 Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur Locatie: Celebesstraat 12, Nijmegen Aanmelden: fransschobbe@hotmail.com