Klas 6

bordtekening
In klas 6 komen de  volgende hoofdvakken aan bod:

 • taal
 • rekenen
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • meetkunde
 • natuurkunde
 • mineralogie
 • toneel

Vaklessen in klas 6 zijn:

 • handwerken
 • Engels
 • schilderen
 • vormtekenen
 • kanjerles
 • handenarbeid
 • fluitles
 • gymnastiek
 • muziek
 • begrijpend lezen
 • studieles