Klas 5

In klas 5 worden naast taal en rekenen de volgende hoofdvakken gegeven:

  • aardrijkskunde
  • plantkunde
  • geschiedenis

Na elf uur volgen de vaklessen: handwerken, Engels, begrijpend lezen, schilderen, vormtekenen, kanjerles, handenarbeid, fluitles, muziek en  gymnastiek.