Klas 4

Klas 4 is vol,  schooljaar 2018/2019. Plaatsing op de wachtlijst is mogelijk.

In klas 4 wordt er behalve taal en rekenen ook dierkunde en aardrijkskunde als hoofdvak gegeven.
Vaklessen in klas 4 zijn: handwerken, Engels, schilderen, vormtekenen, kanjerles, begrijpend lezen, boetseren en/of figuurzagen, fluitles, gymnastiek en muziek. Daarbij is er vanaf de zomer tot de kerst tweewekelijks boerderijschool.