Klas 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAIn klas 2 bestaat het hoofdonderwijs uit: taal, rekenen en heemkunde. Tijdens één van de toneelperiodes wordt er jaarlijks ook een toneelstuk ingeoefend. In de adventstijd wordt er een kerstspel gespeeld.
In klas 2 worden de volgende vaklessen gegeven: handwerken, Engels, begrijpend lezen, schilderen, vormtekenen, kanjerles, knutselen, boetseren, fluitles, gymnastiek, schoolzwemmen en muziek.