Klas 1

Klas 1 is vol,  schooljaar 2018/2019. Plaatsing op de wachtlijst is mogelijk.

In klas 1 krijgen de kinderen de eerste uren van de dag hetzelfde vak.

Gedurende een periode van ongeveer vier weken wordt er ’s morgens in één vak lesgegeven. In de lagere klassen bestaat dit periodeonderwijs (hoofdonderwijs) voornamelijk uit : taal, rekenen en heemkunde. Tijdens één van de taalperiodes wordt er jaarlijks ook een toneelstuk ingeoefend. In de adventstijd wordt er een kerstspel ingeoefend.
Na elf uur worden de vaklessen gegeven: handwerken, Engels, schilderen, vormtekenen, kanjerles, knutselen, boetseren, fluitles, gymnastiek en muziek. Deze vakken komen elke week terug.