Contact

inschrijfformulier nieuwe leerling

Uniform aanmeldingsformulier Passendwijs

Verzoek-verzuim

Adres en telefoonnummer Parcivalschool, vrijeschool voor basisonderwijs.

Bezoekadres
Zwanebloemlaan 4
6832 HG Arnhem

Postadres
Postbus 30093
6803 AB Arnhem
Telefoon: 026 – 32 13 174
Telefoon ziekmeldingen: 026 – 32 11 281

Directeur
Betty Tjerkstra

Bankrelatie
IBAN-nummer algemeen: NL72INGB0004167105 t.n.v. Stg.Vrijescholen Athena, Deventer