home

Ruimte geven aan creativiteit, schept toekomst…

Dit betekent allround kunstzinnig onderwijs waarbij een creatieve werkwijze wordt gehanteerd voor alle vakken, dus ook voor taal en rekenen. Natuurlijk verwerven onze leerlingen alle kennis om aan landelijke normen te voldoen, tegelijkertijd valt onze school op door de sociale en kunstzinnige vorming. Met dit brede aanbod willen we alle talenten van de leerling laten bloeien.