MR

huishoudelijk reglement

mr reglement

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarplan MR 2015-2016[2]

Notulen MR 18 juni 2015

Graag stellen we u de MR voor!

De personeelsgeleding bestaat uit Eva van Kleef en Elien Looyen. De oudergeleding bestaat uit Bianca Hegeman (moeder van Maurits), Delanie Rutgers (moeder van Merle) en Marc Haverkort (vader van Marits, Pieter, Carlijn en Anne).

Gemiddeld komt de MR zo’n 6 keer per schooljaar bij elkaar in een vergadering. De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Vanuit de MR gaat een afgevaardigde uit zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding naar de vergaderingen van de GMR van de stichting Athena.

De geplande data voor de volgende MR-vergaderingen (2015-2016) zijn:
Vrijdag 23 oktober; 13.15 uur.
Vrijdag 11 december; 13.15 uur
Vrijdag 12 februari; 13.15 uur
Vrijdag 15 april; 13.15 uur
Vrijdag 10 juni; 13.15 uur.

Indien nodig kan de MR tussentijds een extra vergadering inlassen.

Mocht u vragen hebben voor de MR, een vergadering bij willen wonen of een onderwerp in willen brengen, dan kunt u één van ons aanspreken of mailen naar mr@parcivalschool.nl.

De agenda van de MR wordt een week van te voren opgesteld.

Op de schoolwebsite vindt u onder het kopje MR ons Jaarverslag 2014-2015 en ons Jaarplan 2015-2016. De notulen van onze vergaderingen zullen na vaststelling door de MR-leden in te zien via de schoolsite.